Zbliża się VIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego. Można już nadsyłać zgłoszenia!

13 września 2023 roku, podczas targów DREMA, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie miało miejsce najważniejsze spotkanie branży meblarskiej – Ogólnopolski Kongres Meblarski. Coroczne wydarzenie, organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli, pokazuje kierunki zmian w branży, nadchodzące wyzwania, a także najlepiej dopasowane do nich strategie. Na Kongresie spotykają się menedżerowie zarówno z czołowych przedsiębiorstw meblarskich, jak i z młodych, dynamicznych firm, których łączy zainteresowanie efektywnym rozwijaniem biznesu. W poprzedniej edycji spotkania wzięło udział ponad 100 osób.

Podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego, jak co roku, pojawią się ważne i aktualne tematy dla branży meblarskiej. Do głównych zagadnień, które mają być poruszone, należą:

Konkurencja z producentami z Azji na rynkach zagranicznych

Eksperci omówią zagrożenia płynące dla eksportu polskich mebli ze strony producentów azjatyckich. Podsuną również wskazówki, gdzie szukać realnych przewag konkurencyjnych nad nimi – czy stawiać, a jeżeli tak to w jakim stopniu, na design, jakość, certyfikację, ekologię czy markę?

Digitalizacja i automatyzacja w polskiej branży meblarskiej na tle świata

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych i logistycznych to przyszłość branży meblarskiej. Na Kongresie dowiemy się, jak wygląda jej wdrażanie w firmach, a także jak wykorzystać digitalizację w marketingu i sprzedaży oraz budowaniu relacji z klientami.

Strategie na trudne czasy – przykłady firm i marek, które opierają się recesji

Uczenie się na cudzych sukcesach może nas samych do nich przybliżać. Podczas spotkania przekonamy się, że wyzwania są jednocześnie szansami, które odpowiednio szybko zauważone i wykorzystane dają impuls do wzrostu.

Ogólnopolski Kongres Meblarski jak zawsze będzie też doskonałą okazją do budowania sieci kontaktów i wymiany informacji oraz doświadczeń w bezpośrednich rozmowach kuluarowych. Warto już teraz zaplanować sobie udział w tym obowiązkowym wydarzeniu branżowym. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji. Więcej informacji i zgłoszenia w Biurze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli:  Joanna Gruszczyńska, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, tel.: 22 245 19 20

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.