Wszystko o dofinansowaniach dla branży meblarskiej

Już 14 września branża meblarska spotka się na dorocznym Ogólnopolskim Kongresie Meblarskim „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska”, organizowanym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli. Podczas siódmej już edycji tego ważnego wydarzenia będzie można dowiedzieć się między innymi, o jakie dofinansowania mogą się starać firmy meblarskie. O tym, jak branża korzysta ze wsparcia funduszy, nowych wyzwaniach dla przedsiębiorców starających się o dotacje, a także o programach, które poznamy podczas spotkania, rozmawiamy z prelegentem Kongresu – Aleksandrem Szaleckim, Partnerem Zarządzającym z firmy Stratego.

– W jakim stopniu branża meblarska korzysta z dofinansowań z funduszy?

– Branża meblarska w perspektywie finansowej 2014-2020 szeroko korzystała z dostępnych form wsparcia, zarówno w formie dotacji bezpośrednich jak i zwolnień podatkowych. Niemniej bez wątpienia istnieje przestrzeń do zwiększenia absorpcji funduszy unijnych przez przedsiębiorców z sektora.

Warto przy tym odnotować, iż branża meblarska jest kluczowym sektorem z punktu widzenia polskiej gospodarki i jednym z filarów eksportu. Polska branża meblarska zakończyła rok 2021 z rekordowym wynikiem sprzedaży bliskim 60 miliardów złotych. Rynek meblarski odpowiada za 2,3% polskiego PKB – to największy udział na tle innych państw produkujących meble w Unii Europejskiej. Zgodnie z raportem „Polskie Meble Outlook 2022” nasz kraj zajmuje globalnie czwarte miejsce pod względem liczby wyeksportowanych mebli.

Znaczenie branży meblarskiej dla polskiej gospodarki uzasadnia celowość jej szerokiego wsparcia ze środków UE. Warto, aby przedsiębiorcy z sektora wykorzystali tę szansę w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

– Na jakie obszary działalności najczęściej przedsiębiorcy starają się uzyskać dofinansowanie?

– Przedsiębiorcy poszukują finansowania przede wszystkim w obszarze wdrażania nowych produktów i usług, a także prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, czy wsparcia inwestycji związanych z zieloną energetyką.

Jak wskazują dane GUS, rynek meblarski w Polsce tworzy obecnie ponad 32 tys. firm. W zdecydowanej większości są to mikro- i małe przedsiębiorstwa. Aspekt ten wpływa również na duże zainteresowanie finansowaniem w obszarach robotyzacji działalności (Przemysł 4.0), a także cyfryzacji.

– Czego o programach dofinansowań będą mogli dowiedzieć się uczestnicy Kongresu Meblarskiego podczas Pana wykładu?

– W trakcie wykładu przedstawię możliwości finansowania dla przedsiębiorców zarówno z funduszy strukturalnych – w ramach środków dystrybuowanych przez polskie instytucje, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto opowiem o ciekawych możliwościach dotyczących uzyskania funduszy europejskich bezpośrednio z Brukseli.

– Jakie nowe wyzwania czekają na przedsiębiorców z branży meblarskiej zainteresowanych funduszami unijnymi?

– Warto zwrócić uwagę na taksonomię ESG (Environmental Social Corporate Governance). Przedsiębiorcy w najbliższych latach będą mieli szeroki obowiązek informacyjny w zakresie raportowania ESG. Ocena przedsiębiorcy w zakresie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w jego działalności będzie miała potencjalnie szeroki wpływ np. na dostęp do kredytu na planowane inwestycje. Celem wprowadzanych regulacji jest ograniczenie zjawiska tzw. greenwashingu oraz przekierowanie przepływów kapitałowych w stronę zrównoważonych inwestycji.

– Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na Kongres wszystkich, zainteresowanych dofinansowaniami oraz innymi ważnymi i aktualnymi tematami dla branży meblarskiej.

7. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska” odbędzie się 14 września, podczas targów Drema w Poznaniu. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to: „Jak zwiększyć zyskowność w czasie nowych wyzwań”. Organizatorem Kongresu jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, a jego współorganizatorzy to Międzynarodowe Targi Poznańskie i Promedia Jerzy Osika. Partnerami strategicznymi 7. edycji zostały: Alior Bank i EGGER.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Pełen program wydarzenia można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli: www.oigpm.org.pl/898/kongres-meblarski-2022.  Zapraszamy do rejestracji. Więcej informacji, zgłoszenia: Joanna Gruszczyńska, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, Paulina Świeżek, paulina.swiezek@oigpm.org.pl, tel.: 22 245 19 20.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.