Jak przygotować się na nowe przepisy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w firmie?

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zapraszają 15 grudnia na bezpłatny webinar poświęcony nowej ustawie, która nałoży na firmy obowiązek stworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Prelekcję pt. „Nowe obowiązki ochrony sygnalistów – a jak chronić firmę i zarząd w systemie whistleblowing?” poprowadzą Julia Besz, LL.M i Jakub Dydak, Legal Assistant z DZP.

Już wkrótce ma zostać uchwalona ustawa o ochronie sygnalistów – osób, które zgłaszają lub ujawniają informację o naruszeniu prawa w miejscu pracy. Nowe przepisy będą się wiązały z koniecznością wprowadzenia w firmach nowych rozwiązań organizacyjnych. Duzi i średni przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć system whistleblowing, który umożliwi bezpieczne, poufne lub anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Firmy będą musiały stworzyć zgodne z ustawą wewnętrzne procedury rejestracji i przetwarzania zgłoszeń, udzielania sygnaliście informacji zwrotnych w ustalonych terminach oraz podejmowania działań wyjaśniających i naprawczych.

Za nieustanowienie lub niewłaściwe ustanowienie wewnętrznych procedur zgłaszania, utrudnianie dokonywania zgłoszeń, podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów, naruszenie poufności tożsamości sygnalisty, czy też dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwej informacji projekt ustawy przewiduje ryzyko kary do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak przygotować swoją firmę na nadchodzące zmiany, przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć już 15 grudnia, podczas webinaru  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i kancelarii Domański Zakrzewski Palinka „Nowe obowiązki ochrony sygnalistów – a jak chronić firmę i zarząd w systemie whistleblowing”.

W agendzie spotkania znajdą się następujące zagadnienia:

1)  System whistleblowing – co nowego w prawie.

•             Na czym polegają nowe obowiązki?

•             Kogo trzeba objąć ochroną?

•             Jakie zgłoszenia przyjmować – katalog nieprawidłowości

•             Procedury – co i jak uregulować?

2)  Cykl życia zgłoszenia – dostajemy powiadomienie i co dalej.

•             Problematyka poufności

•             Weryfikacja a wyjaśnienie zgłoszenia

•             Postępowanie wyjaśniające i naprawcze

•             Jak odciążać zasoby wewnętrzne w procesie?

•             Komunikacja z sygnalistą

3)  Ochrona sygnalisty, firmy i kadry zarządzającej

•             Sygnaliści – ochrona przed działaniami odwetowymi – na czym polega, jak ją zapewnić

•             Kto powinien przyjmować zgłoszenia od sygnalistów, a kto je procedować zgodnie z ustawą?

•             Sankcje karne – jak wykazać należytą staranność, aby chronić zarząd i managerów przed surowymi sankcjami?

•             Odpowiedzialność za system i jego obsługę – efektywny podział ról

•             Jak minimalizować wyzwania organizacyjne

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do firm z branży meblarskiej. Udział w webinarze jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli na adres e-mail: joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.