Spotkanie Wiceminister Ministerstwa Rozwoju i Technologii Olgi Semeniuk z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Janem Szynaka

27. czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie Wiceminister Rozwoju i Technologii Olgi Semeniuk oraz przedstawicieli ministerstwa, z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Janem Szynaka.

Celem spotkania było omówienie bieżącej, trudnej sytuacji polskich producentów mebli oraz wspólne wypracowanie konstruktywnych rozwiązań, mających na celu przywrócenie stabilnej pozycji polskiej branży meblowej na świecie. Będąca swoistym motorem napędowym krajowej gospodarki polska branża meblowa, zmaga się obecnie z wieloma problemami, których skutkiem jest drastyczny, oscylujący w granicach od 40% do 50% spadek zamówień. Zaprezentowane podczas spotkania przez Prezesa Jana Szynaka najważniejsze problemy, z którymi zmagają się polscy producenci mebli były doskonale znane Pani Wiceminister Oldze Semeniuk i jej współpracownikom. Dzięki temu udało się wypracować wiele istotnych propozycji rozwiązań, które przy doskonałej współpracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii z innymi resortami będą mogłyby być szybko wprowadzone w życie. Podjęte wspólnie działania  pomogą polskiej branży meblowej, zatrudniającej obecnie ponad 202 tys. pracowników, przetrwać ten trudny czas i pozostać wiarygodnym i konkurencyjnym na globalnym rynku meblowym parterem biznesowym.

Fot. Wiceminister Ministerstwa Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk i Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli – Jan Szynaka

Prezes Jan Szynaka wyraził uznanie i podziękował Pani Minister Oldze Semeniuk oraz jej zespołowi za życzliwe przyjęcie zgłoszonych postulatów, wyrażoną chęć ich sukcesywnego wdrażania oraz zadeklarowaną pomoc przy ich realizacji. Wieloletnia, dobra współpraca Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli i całą

branżą meblową, pozwoliła przygotować wieloetapowe rozwiązania, które po wdrożeniu pomogą przetrwać polskiej branży meblowej ten trudny czas i zachować wypracowaną przez lata na globalnym rynku meblowym tożsamość godnego reprezentanta krajowej gospodarki. Uczestnicy spotkania wspólnie wyrazili nadzieję, że dzięki podjętym działaniom polskie meble, będące synonimem najwyższej jakości i nowoczesnego designu, mają ogromną szansę i potencjał by ponownie stać się produktem numer jeden, gwarantującym rozpoznawalność Polski i polskiej myśli technologicznej na świecie.