Race to Zero, czyli razem w wyścigu o lepszą przyszłość – apel IKEA podczas Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

Dom to znacznie więcej niż cztery ściany – to uczucie, emocje, relacje, miejsce, w którym pracujemy, bawimy się i odpoczywamy. Dom to również nasza planeta, która potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiana klimatu dotyka każdego z nas, pośrednio lub bezpośrednio i aby skutecznie jej przeciwdziałać musimy wprowadzić pozytywne zmiany już dziś. O zielonej przyszłości sektora handlowego oraz o kampanii Race to Zero zainicjowanej podczas COP26 porozmawiamy w ramach Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji z naszymi partnerami – Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji (POHID) oraz WWF Polska.

Jak wynika z badania 2021 Edelman Trust Barometer1 największym zaufaniem wśród społeczeństwa cieszą się organizacje pozarządowe oraz biznes. Jako część biznesu czujemy odpowiedzialność za przecieranie szlaków do lepszej przyszłości, dlatego podczas 3. edycji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji, wspólnie z partnerami – Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji (POHID) oraz WWF, będziemy apelować o przyspieszenie działań proklimatycznych i podejmowanie wiążących deklaracji w sektorze handlowym w trosce o przyszłości planety. Jest to szczególnie ważne, gdyż zaledwie 5% sieci handlowych na świecie, względem łącznych przychodów przemysłu globalnego, zobowiązało się do podjęcia istotnych działań w celu zatrzymania procesu globalnego ocieplenia zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji to wydarzenie, które wspiera handel w podążaniu za ciągłymi zmianami w branży retail, wprowadza innowacyjne pomysły i rozwiązania na polski rynek, ale przede wszystkim jest katalizatorem jego rozwoju. Zrównoważony rozwój i dbanie o przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność. Dlatego też, oprócz przekształcania naszej własnej działalności, patrzymy dalej i współpracujemy z innymi, aby promować zmiany na jak największą skalę. 

Globalny kryzys klimatyczny i środowiskowy zagraża przyszłości naszego gatunku. Wymaga to podjęcia natychmiastowych i stanowczych działań naprawczych – zmiany nawyków i postaw społeczeństwa oraz transformacji gospodarki. Dużo w kontekście środowiska mówi się także o rosnącym poziomie konsumpcji, która przewyższa znacznie rzeczywiste potrzeby człowieka i jest uważana za przyczynę nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych mówi Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHID.

Walka z kryzysem klimatycznym jest możliwa tylko dzięki połączonym wysiłkom i zaangażowaniu firm, rządów oraz osób prywatnych. Wszyscy musimy współpracować, aby stworzyć społeczeństwo niskoemisyjne, które stymuluje zatrudnienie, przedsiębiorczość i innowacyjność. Tylko wspólnymi siłami możemy zbudować lepszą przyszłość. Taką, w której żyje i pracuje się lepiej, a nasze gospodarki są lepiej zarządzane. Przyszłość, która jest lepsza dla nas wszystkich oraz dla naszej planety.

Zrealizowanie celów Porozumienia Paryskiego wymaga od nas wszystkich osiągnięcia neutralności klimatycznej, dlatego bardzo cenne są wszelkie inicjatywy mające na celu dotarcie do tego celu. Działania w tym zakresie powinny brać pod uwagę wiedzę naukową i prowadzić do faktycznego osiągnięcia neutralności, nie zaś działań pozornych. Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) opracowała metodologię pozwalającą na określenie poziomu emisji przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach jego działalności, od działalności bezpośredniej, po łańcuchy dostaw. Następnie na tej podstawie możliwe jest przeprowadzenie stosownych działań redukcyjnych, aż do osiągnięcia ostatecznie faktycznej neutralności. Jest ona zatem jednym z doskonałych kroków prawdziwej zmiany mówi Marcin Kowalczyk, Kierownik Zespołu Klimatycznego w Fundacji WWF Polska. 

Dążąc do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jako Ingka (grupa IKEA) wraz z grupą H&M, Kingfisherem oraz Walmartem zaangażowaliśmy się w kampanię Race to Zero, zainicjowaną na COP26, która ma na celu zapobieganie skutkom zmiany klimatu. W ramach współpracy z agendą ONZ ds. klimatu UNFCCC ze wsparciem Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) w imieniu sektora detalicznego, wspólnie zobowiązaliśmy się do podjęcia wszelkich działań dążących do zatrzymania kryzysu klimatycznego, a także zachęcamy inne firmy do przyjmowania strategii redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z celem ONZ utrzymania globalnego ocieplenia w granicach limitu 1.5°C. Sieci sklepów mogą dołączyć do inicjatywy Race to Zero, tworząc strategię zrównoważonego rozwoju opartą o wiedzę naukową, dążącą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku, oraz do osiągniecia zerowej emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 roku.

Tegoroczna Konferencja Klimatyczna Narodów Zjednoczonych (COP26) w Glasgow miała zasadnicze znaczenie dla mobilizacji biznesu do działań proklimatycznych, a tym samym obniżenia globalnego ocieplenia. Wzięli w niej udział przywódcy z całego świata i była to kluczowa okazja, aby przyspieszyć globalne działania odwracające losy naszej planety.

Wyniki negocjacji COP26 wśród wielu odbiorców pozostawiają poczucie niedosytu. Wierzymy jednak, że wciąż dzięki wspólnej pracy możemy utrzymać globalne ocieplenie w granicach 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i zapewnić sprawiedliwe przejście do społeczeństwa zeroemisyjnego.

Jako IKEA nie tylko dążymy do stania się biznesem pozytywnym dla klimatu, lecz również inspirujemy Polaków do prowadzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych domów, wdrażając rozwiązania, które pozytywnie wpływają na naszą planetę. W ramach kampanii Race to Zero zachęcamy innych przedstawicieli branży retailowej do włączenia się w działania proklimatyczne. Wspólnie możemy tworzyć lepszą przyszłość dla ludzi i planetymówi Anita Ryng, Dyrektorka ds. Komunikacji IKEA Retail w Polsce.

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu ludzi. W dzisiejszym świecie oznacza to dostosowanie naszego całego łańcucha wartości, tak aby stać się biznesem w pełni przyjaznym dla klimatu.

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive”, podejmujemy szereg działań, troszcząc się o lepsze życie ludzi i środowisko, począwszy od produkcji energii odnawialnej, przez inicjatywy na rzecz ograniczania odpadów, po wspieranie organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną najmłodszych. Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe w Polsce, to jeden ze strategicznych elementów realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju. Od 2016 roku sześć farm wiatrowych IKEA w Polsce generuje więcej energii niż firma zużywa we wszystkich sklepach IKEA, centrach dystrybucyjnych, centrach handlowych i biurach w Polsce. Tylko w minionym roku finansowym, farmy wiatrowe IKEA w Polsce wyprodukowały 394GWh.

Produkcja energii z wiatru, recykling i odzysk energii z prawie 95% odpadów powstających w naszych sklepach, wycofanie z oferty wyposażenia domu plastikowych produktów jednorazowego użytku, liczne kampanie inspiracyjne oraz produkty do codziennego użytku lepsze dla ludzi i środowiska, czy praktyczne porady dotyczące zrównoważonej konsumpcji. To tylko niektóre z naszych działań, które przybliżyły nas do realizacji długoterminowego celu strategicznego, jakim jest przekształcenie firmy w biznes w pełni cyrkularny do 2030 roku.

1 Edelman, Trust Barometr, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-01/2021-edelman-trust-barometer.pdf [dostęp 22.11.2021].

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Oferujemy funkcjonalne i dobrze zaprojektowane artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive.

Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie dwanaście sklepów IKEA, 74 Punkty Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi) i 7 Studiów Planowania, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 35 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

W roku finansowym 2021 ponad 22,5 mln osób odwiedziło polskie sklepy IKEA, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 163 mln wizyt.

*Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza blisko 400 sklepami w 32 krajach. Nazwa Ingka powstała od nazwiska założyciela IKEA – Ingvara Kamprada.