Potwierdziły się najgorsze obawy sektora drzewnego. Szykują się kolejne zwolnienia

Dyrekcja generalna Lasów Państwowych wprowadziła nowe zasady sprzedaży drewna na 2024 rok, zupełnie ignorując uwagi wszystkich organizacji reprezentujących najważniejsze branże polskiego przemysłu drzewnego: od tartaków, po producentów płyt drewnopochodnych, mebli, okien, drzwi i papieru. To kontynuacja wdrażania przez LP niekorzystnych zmian, które przyczyniają się do narastającego kryzysu w sektorze drzewnym. Tylko w samej branży meblarskiej pracę straciło już ponad 20 000 osób. Wygląda na to, że kolejne tysiące podzielą ich los.

Organizacje branżowe są oburzone sposobem traktowania ich przez Lasy Państwowe. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polski Komitet Narodowy EPAL, Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego oraz Związek Polskie Okna i Drzwi wystosowały list do dyrekcji generalnej PGL Lasy Państwowe.

W przesłanym piśmie organizacje żalą się, że Lasy Państwowe, wbrew obietnicom, nie zorganizowały spotkania, na którym miały zostać ostatecznie omówione ich propozycje. Wytykają też Lasom Państwowym, że zupełnie bezzasadnie stwierdziły, iż opinie dotyczące proponowanych zmian w zasadach sprzedaży drewna poszczególnych organizacji reprezentujących przemysł drzewny były „biegunowo odległe od siebie”, podczas gdy z komunikacji między organizacjami wynika coś zupełnie innego.

Jak oświadczają we wspólnym liście: „Wszystkie znane nam opinie, odnośnie niżej wymienionych punktów były negatywne i uznane za niekorzystne dla przemysłu: możliwości składania ofert do 100% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej w ujęciu rocznym, proporcjonalnie po 33,3% na proponowany okres sprzedaży; organizowanie procedur sprzedaż 3 razy w ciągu roku (co 4 miesiące); zmiany poziomu realizacji umów na -10%/+5%.”

Przedstawiciele przemysłu są oburzeni obcesowym traktowaniem ich przez Lasy Państwowe, mimo iż przecież to oni generują podstawowe źródło przychodów dla LP, a co ważniejsze odpowiadają za losy tysięcy pracowników.

„Po wdrożeniu zasad sprzedaży, po raz kolejny bez akceptacji ze strony przemysłu, można stwierdzić, że prowadzenie konsultacji z obecnym kierownictwem LP jest bezprzedmiotowe i nie daje żadnych szans na osiągnięcie konsensusu uwzględniającego interesy obu stron. Od samego początku rozmowy z nami były Państwu potrzebne tylko ze względów propagandowych. Poznanie naszych opinii i co najważniejsze wzięcie ich pod uwagę zupełnie nie wchodziło w rachubę. Jest bardzo smutne, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i skali kryzysu gospodarczego, który się pogłębia” – podsumowują list organizacje.

Pismo zostało przesłane również do wiadomości ministrów obecnego rządu oraz opozycyjnych polityków, wśród których znaleźli się: premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.