Polskie Meble Outlook 2022: Importujemy do Polski coraz więcej mebli

W ubiegłym roku import mebli do Polski zwiększył się o 32 proc. wynika z danych zawartych w najnowszym raporcie „Polskie Meble Outlook 2022”, który przygotowała firma B+R Studio na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Najwięcej towaru trafia do nas z Chin i Niemiec. W sprowadzanym asortymencie dominują elementy meblowe.

Według opracowania „Polskie Meble Outlook 2022”, nie tylko eksportujemy coraz więcej mebli, ale również coraz więcej sprowadzamy ich z zagranicy. Autorzy raportu oszacowali, że w 2021 roku wartość importu mebli (w tym elementów meblowych) do Polski wyniosła 14,6 mld zł, co oznacza wzrost aż 0 32 proc. w stosunku do 2020 roku. Naszym głównym dostawcą są Chiny. Wartość importu z tego kraju wyniosła 933,6 mln euro (wzrost 52 proc. r/r). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z wynikiem 668,2 mln euro (wzrost 20 proc. r/r).

Jakie grupy produktowe trafiają głównie na nasz rynek? To w dużej mierze elementy meblowe – ich udział w imporcie mebli stanowił 40,4 proc., a wartość wyniosła 1,3 mld euro. Jeśli chodzi o gotowe meble, najwyższą dynamikę w imporcie uzyskały meble tapicerowane (1,47) i biurowe (1,46).

Raport “Polskie Meble Outlook 2022” zawiera najnowsze zestawienia wyników branży meblarskiej w ujęciu międzynarodowym i krajowym, prezentuje dynamikę zjawisk z ostatnich okresów oraz prognozy wybranych danych na rok 2022. W tegorocznym raporcie „Polskie Meble Outlook 2022” analitycy B+R Studio zawarli: rankingi międzynarodowe produkcji i eksportu mebli, oceny koniunktury gospodarczej w branży meblarskiej, wskaźników rentowności, dynamiki wzrostu w poszczególnych grupach mebli, wskaźniki cen produktów w polskich sklepach, analizę sytuacji w handlu międzynarodowym, zmiany średnich cen w poszczególnych grupach towarowych. Pełen raport jest dystrybuowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.  Więcej informacji na temat zakupu pełnej wersji raportu: Joanna Gruszczyńska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, tel. 22 245 19 20.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.