Polska na 2. miejscu wśród eksporterów mebli na świecie. Raport Polskie Meble Outlook 2022

Jak wynika z najnowszego raportu „Polskie Meble Outlook 2022”, który przygotowała firma B+R Studio na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, nasi producenci doskonale sobie radzą na rynkach zagranicznych, ale wysokiej – drugiej pozycji Polski w rankingu światowych eksporterów mebli może zagrozić wkrótce Wietnam.

Polskie meble ciągle hitem eksportowym

Polscy producenci mebli świetnie radzą sobie na rynkach międzynarodowych. W 2021 roku sprzedali za granicę towar o wartości 12,9 mld euro (wzrost o 17 proc. r/r), dzięki czemu Polska utrzymała pozycję lidera w Europie oraz drugie miejsce na świecie pod względem wartości eksportowanych mebli. Utrzymaniu przez Polskę tej pozycji w globalnym rankingu eksporterów i producentów mebli może jednak zagrozić dynamiczny rozwój eksportu z Wietnamu.

Najważniejszym odbiorcą polskich mebli pozostają Niemcy (4,4 mld euro, 34,3 proc. całego eksportu), następnie Czechy (946,1 mln euro, 7,3 proc.) i Wielka Brytania (897,5 mln euro, 7 proc.). Wśród kierunków, gdzie w 2021 roku zanotowano najwyższą dynamikę eksportu mebli, znalazły się:  Hiszpania (1,31) Włochy (1,30), Francja (1,27) i USA (1,26).

Jakie meble z oferty polskich producentów cieszą się największym zainteresowaniem wśród nabywców z zagranicy? Prym wiodą tu zdecydowanie meble tapicerowane, których udział w eksporcie wszystkich mebli wyniósł ponad 27 proc., a wartość osiągnęła prawie 3,5 mld euro. Warto zwrócić uwagę na to, że wzrost eksportu odnotowały wszystkie badane grupy mebli, chociaż najwyższą dynamiką w tym względzie  charakteryzowały się meble biurowe (1,16).

Tabela: Główne liczby polskiej branży meblarskiej

Raport “Polskie Meble Outlook 2022” zawiera najnowsze zestawienia wyników branży meblarskiej w ujęciu międzynarodowym i krajowym, prezentuje dynamikę zjawisk z ostatnich okresów oraz prognozy wybranych danych na rok 2022. W tegorocznym raporcie Polskie Meble Outlook 2022 analitycy B+R Studio zawarli: rankingi międzynarodowe produkcji i eksportu mebli, oceny koniunktury gospodarczej w branży meblarskiej, wskaźników rentowności, dynamiki wzrostu w poszczególnych grupach mebli, wskaźniki cen produktów w polskich sklepach, analizę sytuacji w handlu międzynarodowym, zmiany średnich cen w poszczególnych grupach towarowych. Pełen raport jest dystrybuowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.  Więcej informacji na temat zakupu pełnej wersji raportu: Joanna Gruszczyńska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, tel. 22 245 19 20

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.