Perspektywy rozwoju eksportu mebli na rynek USA – zaproszenie na webinar

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wraz z B+R Studio zaprasza do udziału w webinarze pt. „Perspektywy rozwoju eksportu mebli na rynek USA”, który odbędzie się 14 grudnia o godzinie 12.00.

Spotkanie poprowadzi Michał Strzelecki, OIGPM oraz Tomasz Wiktorski, B+R Studio.

Agenda spotkania:

12.00-12.05 – Przywitanie gości

12.05-12.20 – Prezentacja raportu “Prognoza Eksportu Mebli 2021”

12.20-13.00 – Eksport do USA i nowa oferta wystawiennicza na targach w High Point

13.00-13.20 – Prezentacja wyników inflacji meblarskiej na podstawie badania “Wskaźnik Cen Mebli”

13:20-13:40 – Pytania i dyskusja

Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji z pomocą narzędzia zoom.us. Dostęp tylko dla osób zapisanych – poprzez udostępniony po rejestracji link.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do: Joanny Gruszczyńskiej, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl oraz Pauliny Świeżek, paulina.swiezek@oigpm.org.pl do 13 grudnia 2021 roku.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.