Komentarz ekspercki do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21 sierpnia 2023

Jako jeden z wiodących producentów i dostawców sklejki na rynek europejski, z uwagą śledzimy legislacje Unii Europejskiej dotyczące rynku drzewnego oraz obrotu drewnem i produktami z drewna. W dniu 21 sierpnia 2023, Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu formalnego dochodzenia w sprawie obchodzenia przez rosyjskich producentów sklejki brzozowej oraz europejskich importerów istniejących ceł antydumpingowych. W pierwszej kolejności Komisja bada, czy import z Kazachstanu i Turcji, realnie pochodzi z tych dwóch krajów, czy też nie. A nawet pobieżna analiza publicznych danych wskazuje, iż moce produkcyjne tych państw, nie mogą odpowiadać za skalę importu jaka jest im obecnie przypisywana.

Dwa lata temu, po dokładnym dochodzeniu antydumpingowym, UE nałożyła cła w wysokości do 15,8% w celu ochrony rynków europejskich przed importem taniej rosyjskiej sklejki brzozowej, który, jak wykazano, wywołał poważne negatywne skutki dla przemysłu UE. Obecnie, dowody wskazują, że nałożone cła antydumpingowe są po prostu obchodzone za pośrednictwem firm „słupów” z Kazachstanu i Turcji. Dlatego, dzisiejsze ogłoszenie Komisji Europejskiej daje nadzieję, że kolejne rosyjskie transporty sklejki brzozowej, nie zostaną wprowadzone na obszar wspólnotowy Unii Europejskiej.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że od dziś cały import sklejki z wymienionych wcześniej kierunków będzie musiał być rejestrowany przy przekraczaniu granic UE. Rejestracja ta dodatkowo pozwoli Komisji na zastosowanie z mocą wsteczną rozszerzonych ceł antydumpingowych wobec tych, którzy dotychczas je omijali. Zdecydowana reakcja organów unijnych ma na celu ukrócenie nielegalnych praktyk.

To właśnie Paged wraz z firmą Latvijas Finieris, w ramach konsorcjum Woodstock byli pierwotnymi wnioskodawcami wszczęcia postępowania antydumpingowego przeciwko rosyjskim producentom sklejki brzozowej w 2020 roku. Nielegalne działania producentów rosyjskich zostały potwierdzone podczas trzynastomiesięcznego śledztwa antydumpingowego Komisji Europejskiej. Również ogłoszone dzisiaj postępowanie przeciwko obchodzeniu nałożonych ceł, jest wynikiem wniosku złożonego przez nasze firmy.

Jako firma z ponad dziewięćdziesięcioletnią historią, mamy moralny obowiązek głośno mówić o wadze i konieczności przestrzegania prawa oraz równych zasad na jakich musi opierać się każdy sektor rynkowej i konkurencyjnej gospodarki. Rozpoczęcie dochodzenia przez Unię Europejską tylko potwierdza, że nie jesteśmy w naszym działaniu sami.

Zwracamy uwagę, że omijanie ceł antydumpingowych to tylko jeden z poważnych zarzutów dla wciąż obecnych na rynku unijnym importerów rosyjskiej sklejki. Dodatkowo łamią oni także sankcje nałożone na Rosję i Białoruś w wyniku agresji Rosji na Ukrainę – zakaz importu produktów pochodzenia drzewnego znalazł się w pakiecie sankcji uzgodnionym przez wszystkie Państwa Unii Europejskiej w marcu 2022.

Nie można zapominać także o istniejącym od 2013 roku zakazie importu drewna i produktów drzewnych pochodzących z nielegalnego wyrębu i z nieudokumentowanym pochodzeniem zdefiniowanych w ramach European Timber Regulation (EUTR). Po agresji na Ukrainę drewno pochodzące z Rosji i Białorusi otrzymało status drewna nielegalnego. W jego wyniku nie można na teren Unii Europejskiej wprowadzać drewna i wyrobów z niego wytworzonych pochodzących z obydwu tych krajów. Ta regulacja jest obchodzona przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Musimy potępiać publicznie nieetyczne zachowania biznesowe firm, które nie przestrzegają prawa dla własnych zysków – co można interpretować jako ich zgodę na dokonywane na Ukrainie zbrodnie wojenne. Liczymy na to, że to kompleksowe podejście Unii Europejskiej zapobiegnie wspieraniu nielegalnych działań firm, które nie tylko bogacą się na łamaniu prawa, ale wspierają finansowo budżet agresora i jego sojusznika.

Jarosław Michniuk

Prezes Zarządu Spółek Paged


O Paged:

Założony ponad 90 lat temu Paged jest obecnie jednym z pięciu największych producentów sklejki i trzecim największym producentem krzeseł drewnianych w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób i posiada łącznie siedem zakładów produkcyjnych w Polsce i Estonii. Oferuje innowacyjne rozwiązania i produkty, które znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak: projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz, budownictwo, transport i opakowania na blisko osiemdziesięciu rynkach na całym świecie.

Od 2019 roku Paged rozwija i wdraża innowacje technologiczne i produktowe w oparciu o unikalne kompetencje własnego centrum badawczo-rozwojowego Paged LabTech.

Spółki należące do Paged: Paged Pisz, Paged Morąg, Paged Eesti, Paged Trade, Paged Meble, Paged LabTech, Paged Deutschland oraz BUK Ltd. to część Grupy Thumos, prywatnego, polskiego konsorcjum przemysłowo-inwestycyjnego.