IKEA Industry Poland dołącza do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

Polskie przedstawicielstwo IKEA Industry, jednego z wiodących producentów mebli na świecie, zostało we wrześniu członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Rok wcześniej do OIGPM przystąpiła już polska spółka IKEA Purchasing Services odpowiedzialna za zakupy.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli to organizacja, która zrzesza przedsiębiorstwa działające w branży meblarskiej w Polsce. Jej celem jest promowanie rozwoju sektora meblarskiego, wspieranie innowacji oraz reprezentowanie interesów branży na różnych szczeblach rządowych i międzynarodowych. OIGPM liczy, że zaangażowanie kolejnego, tak dużego podmiotu, w inicjatywy podejmowane przez Izbę przyniesie korzyści nie tylko pozostałym członkom organizacji, ale również całej branży meblarskiej w Polsce.

– Przystąpienie IKEA Industry Poland do OIGPM oznacza, że nasze środowisko zyskuje jednego z największych i najbardziej renomowanych graczy w branży meblarskiej. Firma IKEA Industry Poland ma nie tylko olbrzymie doświadczenie i know-how, ale również jest otwarta na dzielenie się nimi. Dla nas jako Izby członkostwo kolejnej spółki IKEA jest wyrazem uznania i zaufania do naszej roli jako głosu branży meblarskiej w Polsce – mówi Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

O motywach i celach przystąpienia do polskiej organizacji branżowej rozmawiamy także z Małgorzatą Dobies-Turulską, prezeską IKEA Industry Poland:

Co zadecydowało o Państwa przystąpieniu do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli?

IKEA Industry Poland Sp. z o.o. przystępując do Izby dołącza do IKEA Puchasing Services Sp. z o.o. będącej członkiem OIGPM od 2022 r. Tak silna reprezentacja marki w Izbie potwierdza fakt, że Polska jest ważnym krajem dla globalnej produkcji IKEA.

W tym roku IKEA świętuje swoje 80-lecie. To też okazja do przypomnienia, że dynamiczny rozwój IKEA nie byłby możliwy bez Polski. Ponad 62 lata temu od dostawy krzeseł z drewna bukowego z polskiej fabryki rozpoczęła się piękna historia IKEA w Polsce. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze szwedzką prostotą i potrzebą innowacyjności zaowocował niesamowitymi możliwościami rozwoju.

Wierzymy, że nasze członkostwo w OIGPM wzmocni udział IKEA w rozwoju branży meblarskiej w Polsce oraz umożliwi skuteczniejsze współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jakie wyzwania stojące przed branżą meblarską w Polsce uważacie Państwo za najbardziej istotne z punktu widzenia IKEA?

Obecna sytuacja gospodarcza oraz post-pandemiczny wzrost kosztów surowców i energii nie pozostał bez wpływu na branże meblarską, a także na portfele klientów. Jako IKEA Industry, jesteśmy przyzwyczajeni do adaptowania się do nowych okoliczności i wahań w poziomie zamówień. Naszym celem jest zapewnić długoterminową i stabilną działalność naszego biznesu.

W Polsce z niepokojem przyglądamy się sytuacji związanej z certyfikacją zrównoważonej gospodarki leśnej. Obawiamy się, że brak porozumienia między biurem FSC a Lasami Państwowymi w sprawie certyfikacji może znacząco wpłynąć na naszą działalność biznesową.

Sprawą priorytetową dla IKEA i dla naszych klientów jest dobrostan lasów na całym świecie. Surowe wymagania IKEA dotyczące wykorzystywania i pochodzenia drewna są wynikiem wartości związanych z utrzymaniem, ochroną i ulepszaniem światowych lasów ze względów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Wierzymy, że konstruktywny dialog między Lasami Państwowymi i biurem FSC umożliwi IKEA i dostawcom dalszy rozwój oparty o pozyskiwanie drewna na potrzeby produkcji w Polsce. Dziękujemy OIGPM za zaangażowanie w tej sprawie.

Jakie mają Państwo plany związane z aktywnością w Izbie?

– Jesteśmy gotowi do współpracy z innymi członkami OIGPM i budowania wspólnie przyszłości, w której polski przemysł meblarski będzie jeszcze silniejszy i bardziej konkurencyjny.

Dzisiaj ponad 20% światowej produkcji dla IKEA pochodzi z Polski. W przypadku mebli drewnianych ta proporcja dochodzi do 50% światowej produkcji IKEA Industry. Kluczem do silnej obecności IKEA w Polsce są historyczne więzi i zaufanie, jakie zostało zbudowane przez lata z sektorem leśnym i meblarskim.

Integracja w łańcuchu dostaw w Polsce od surowca do sklepu pozwala nam oferować produkty po przystępnej cenie, jednocześnie dbając o klimat i przyczyniając się do realizacji ambitnych celów klimatycznych IKEA.

Wierzymy, że poprzez współpracę jesteśmy w stanie zwiększyć pozytywny wpływ na naszą planetę począwszy od społeczności, w których pozyskujemy surowce, a skończywszy na tym, jak nasze produkty pomagają klientom żyć w bardziej zrównoważony sposób.

***

IKEA Purchasing Services to przedstawicielstwo, które działa jako łącznik pomiędzy dostawcami w Polsce a działalnością IKEA na całym świecie. IKEA Purchasing współpracuje w Polsce z blisko 190 partnerami biznesowymi (w tym prawie 80 dostawcami mebli).

IKEA Industry, będąca częścią Inter IKEA, jest wiodącym na świecie producentem mebli drewnianych i integralną częścią łańcucha wartości IKEA. W Polsce powstają najbardziej znane serie meblowe IKEA, takie jak HEMNES, HAVSTA i IVAR z drewna litego, czy też MALM, LACK, KALLAX czy EKET z płyt oraz LISABO z tworzywa mieszanego, a także komponenty meblowe, w tym płyty HDF. W Polsce IKEA Industry zatrudnia 9 000 osób w 16 fabrykach w 8 lokalizacjach.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana w 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej, umożliwienie firmom współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju swojego sektora, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.