Branża meblarska: wzrosty po wirusowej zapaści

Według najnowszych danych zebranych podczas analizy sektora przemysłu meblarskiego w drugim kwartale bieżącego roku produkcja sprzedana mebli odnotowała zarówno dramatyczny spadek w kwietniu (–50,4% r/r), jak i bardzo dobre – lepsze od oczekiwań – wyniki sprzedaży w czerwcu (+19,3% r/r). Zdaniem Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego nastroje firm z sektora produkcji mebli są w tej chwili najlepsze spośród branż przemysłowych. Polwax, będąc producentem różnego rodzaju emulsji parafinowych wykorzystywanych zarówno przy produkcji płyt drewnopochodnych, jak i przy produkcji płyt meblowych HDF i MDF, powinien być w gronie tych firm, które bezpośrednio zyskają na odbiciu koniunktury.

Według danych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli w 2019 r. branża meblarska w Polsce wyprodukowała meble za ponad 50 mld zł, z czego ok. 90% trafiło na eksport. Meblarstwo miało blisko 2,3% udziału w polskim produkcie krajowym brutto.

Ogłoszony 13 marca 2020 r. w Polsce lockdown i kolejne, wprowadzane w marcu i kwietniu, obostrzenia w pierwszej kolejności uderzyły w przemysł meblarski. Zamknięcie sklepów oznaczało natychmiastowy spadek popytu. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie firmy eksportują ponad 90% wyprodukowanych mebli do Europy Zachodniej za kwotę 11 mld euro rocznie, trzeba przyznać, że straty dla gospodarki narodowej trudno będzie szybko odrobić. Kryzys w jednej branży oznacza także kłopoty dla poddostawców.

– Z dnia na dzień przestano potwierdzać już złożone zamówienia. Cały przemysł związany z produkcją mebli zamarł – wspomina Jacek Matracki, dyrektor handlowy spółki Polwax SA . – Przed poważnymi kłopotami uratowała nas specyfika produkcji emulsji: nie są one wytwarzane na zapas, by potem czekać w zbiorniku na wysyłkę do klienta. W jednej chwili mogliśmy wyłączyć ich produkcję. Pierwsze symptomy znaczącej poprawy sytuacji odnotowaliśmy pod koniec maja – dodaje J. Matracki.

Autorzy przywołanego już raportu PKO BP są przekonani, że zarówno sprzedaż krajowa, jak i wyniki eksportu mebli w trzecim kwartale 2020 r. będą dobre. Wskazują przy tym na bardzo wysoką wartość produkcji sprzedanej w czerwcu (+19,3% r/r). To z kolei powinno się przełożyć na rosnące zamówienia na specyfiki parafinowe.

–Zastosowanie emulsji parafinowych pozwala na uzyskanie cienkiej warstwy ochronnej na powierzchniach szorstkich i porowatych, m.in. płytach meblowych HDF i MDF, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości na zginanie. Emulsje umożliwiają też uzyskanie odpowiednich parametrów pęcznienia i nasiąkliwości, z kolei te parametry opisują odporność wyrobu na zawilgocenie oraz zdolność do zachowania kształtu pomimo kontaktu z wodą – podkreśla Wojciech Szczypka, szef Biura Technologii Polwax SA.

Spółka produkuję całą gamę emulsji dostosowanych do wymagań różnych odbiorców. Poza indywidualnie dobieranymi specjalistycznymi dodatkami najczęściej różnią się one przede wszystkim zawartością masy suchej. Może się ona wahać w granicach 50–70%.

– W tym przypadku najważniejsze są badania i prace wdrożeniowe, które pozwalają nam na bieżąco reagować na zmieniające się oczekiwania użytkowników naszych emulsji – podkreśla W. Szczypka.

Emulsje parafinowe typu LTP-E o różnej zawartości suchej masy (50–70%) są stosowane do impregnacji czołowych powierzchni elementów drewnianych składowanych w tartakach, a także jako dodatek hydrofobizujący płyty pilśniowe oraz płyty konstrukcyjne OSB. Natomiast emulsje parafinowe typu PWX P-50, PWX P-50A służą do nadawania cech hydrofobowości głównie płytom meblowym HDF i MDF, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości płyt na zginanie.

Polwax należy do czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych i produktów komponowanych na bazie parafin. Jednocześnie spółka jest ich największym polskim producentem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów oraz współpracy z wieloma jednostkami badawczymi, jak również dopasowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta spółka ma ugruntowaną pozycję na rynkach, na których jest obecna.

Produkty firmy znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W 2019 r. spółka wyprodukowała i sprzedała 35,6 tys. ton parafin i wosków do produkcji zniczy i wyrobów świecarskich oraz surowców specjalistycznych (antyzbrylacze do nawozów sztucznych, specjalne woski dla przemysłu rolno-spożywczego, emulsje dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, a także środki zabezpieczania roślin oraz specyfiki dla przemysłu gumowego i odlewniczego).