Versaboty automatyzują produkcję u Partnera sieci IKEA – Padma

W suwalskiej fabryce firmy Padma, lidera branży meblarskiej i dekoracyjnej w Polsce, od września 2021 roku funkcjonuje system autonomicznej intralogistyki, oparty na dwóch robotach autonomicznych firmy VersaBox.

W kwietniu 2021 roku VersaBox podpisał kontrakt z firmą Padma, jednym z największych przedsiębiorstw meblowych w Polsce, podwykonawcą sieci IKEA, na dostarczenie intralogistycznego rozwiązania opartego na dwóch autonomicznych robotach mobilnych. – Głównym celem cyfrowej transformacji w naszej firmie była futurystyczna wizja szeroko pojętej automatyzacji, rozwój przedsiębiorstwa, podniesienie jego efektywności i rentowności oraz konkurencyjności jako lidera w branży meblarskiej i dekoracyjnej – podkreśla Marcin Augustajtys, Koordynator Inżynierii Produkcji w Padmie.

Podstawowym elementem projektu była cyfrowa transformacja i optymalizacja transportu wewnętrznego z magazynu komponentów do linii montażowych. Zadanie obejmowało także zarządzanie zasobami, realizację zamówień, cyfrowe zbieranie danych i optymalizację kosztów wewnątrzlogistycznych. Efektem kilku miesięcy wspólnej pracy zespołów po stronie Klienta i dostawcy stało się uruchomienie systemu składającego się z dwóch robotów oraz platformy Autonomy@Work, służącej do cyfrowego zarządzania całym procesem.
– O wyborze firmy VersaBox zdecydowały zarówno trwałość i jakość proponowanych rozwiązań, modułowość robotów, elastyczne podejście, perfekcyjne zdolności nawigacyjne, jak również symulacja wirtualna, która pomogła w oszacowaniu naszych założeń – tłumaczy Marcin Augustajtys. – Po prawie pół roku od wdrożenia możemy potwierdzić, że system całkowicie spełnia nasze oczekiwania.

Autonomiczne roboty VersaBox już dziś sprawdzają się w wymagającym środowisku fabryki Padma i spełniają wymagania stawiane firmie funkcjonującej w globalnym łańcuchu dostaw, które wynikają np. ze współpracy z siecią IKEA. – Padma to dla mnie przykład ogromnego sukcesu osiągniętego dzięki talentom, innowacyjności, umiejętnościom technicznym i organizacyjnym. VersaBox, dostarczając technologię transformującą cyfrowo transport wewnętrzny w fabryce, staje się częścią tego sukcesu i jest to przedmiotem naszej ogromnej dumy. Zebrane tu doświadczenia pozwolą nam jeszcze bardziej udoskonalić nasz produkt – mówi Jacek Królik, Prezes Zarządu VersaBox.


www.versabox.pl

Dzięki wirtualnej symulacji procesu intralogistycznego z wykorzystaniem autonomicznych robotów Klient mógł się przekonać, jakie rozwiązania są optymalne z punktu widzenia efektywności i zwrotu z inwestycji.

– Technologia jest ważna, ale nasi Klienci podejmują decyzje racjonalne biznesowo – mówi Szymon Kubicki, Dyrektor Sprzedaży PL VersaBox. – Na koniec dnia liczy się to, jak szybko nasze rozwiązania zaczną zarabiać pieniądze dla Klienta. Dlatego na etapie pracy handlowej z Klientem musimy zaprojektować proces transportu w danej fabryce. W tym celu aranżację wnętrza fabryki w wersji cyfrowej wgrywamy do naszego software’u i z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków naszych robotów – sterowanych za pomocą dokładnie tych samych algorytmów, które będą sterowały rzeczywistymi robotami – projektujemy cały proces intralogistyczny. Patrzymy, ile robotów będzie potrzebnych, gdzie rozstawić ładowarki, jak będzie przebiegał proces, jaką będzie miał wydajność przy użyciu danej floty albo jaką może osiągnąć maksymalną wydajność.
Wdrożenie systemu VersaBox miało także na celu podniesienie wydajności produkcyjnej Padmy, dla której innowacyjność, rozwój i automatyzacja są kluczowymi składowymi kultury firmy. – W związku ze wzrostem poziomu produkcji nieustannie modernizujemy nasz park maszynowy – tłumaczy Monika Grochowska, Kierownik Produkcji w Padmie. – Zatrudniamy ok. 1500 osób – wdrożenie robotów jest dla nas swoistą automatyzacją produkcji, dzięki czemu możemy naszych pracowników oddelegować do innych procesów, umożliwić im dalszy rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji. Dziś widzimy, że ten system się sprawdza, a dzięki niemu nasza firma jest postrzegana przez pracowników i partnerów jako bardziej nowoczesna.
Versaboty VB500, wraz z kilkoma rodzajami wózków dostosowanych do przewożenia różnych ładunków, przewożą w Padmie towary z magazynu komponentów na linie produkcyjne. Od września przetransportowały już ponad 1100 ton ładunków i pokonały trasy liczące ponad 2000 km. Obecnie, po pół roku od wdrożenia, autonomiczne roboty mobilne VersaBox na tyle udowodniły swoją przydatność, że Padma planuje rozbudowę systemu.