Spadek w Eksporcie Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego

źródło: pl.freepik.com

W pierwszym kwartale bieżącego roku działalność eksportowa niemieckiego przemysłu meblarskiego doświadczyła znaczącego spadku. Według wstępnych statystyk Federalnego Urzędu Statystycznego w zakresie handlu zagranicznego, eksport mebli zmniejszył się o prawie dziewięć procent, osiągając wartość około dwóch miliardów euro. “Na kluczowych rynkach zbytu nasi producenci odczuli skutki osłabionych wydatków konsumenckich oraz stagnacji w budownictwie mieszkaniowym” – informuje Jan Kurth, dyrektor zarządzający niemieckich stowarzyszeń branży meblarskiej. Niemieccy producenci generują około jedną trzecią swojej sprzedaży poza granicami kraju.

Na niemal wszystkich istotnych europejskich rynkach zbytu odnotowano straty. W przypadku Francji, głównego rynku zbytu, sprzedaż niemieckich mebli zmniejszyła się o około jedenaście procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Eksport do Szwajcarii spadł o 14%, do Austrii o 20%, do Holandii o jedenaście procent, do Wielkiej Brytanii o 3,5%, a do Belgii o 13,5%. Jedynym jasnym punktem był wzrost eksportu do Włoch, który zwiększył się o prawie 9%.

Analizując dwa najważniejsze regiony sprzedaży poza Europą, można zauważyć mieszany obraz. Eksport mebli do Stanów Zjednoczonych spadł o cztery procent, natomiast eksport do Chin wzrósł o około osiem procent.

Znaczne spadki odnotowano w eksporcie mebli do salonu, jadalni i sypialni (minus 19%), mebli kuchennych (minus 16%), mebli tapicerowanych (minus dziesięć procent) oraz mebli biurowych (minus trzy procent).

Równocześnie, niemiecki import mebli osiągnął wartość około 2,5 miliarda euro, co stanowi prawie dwa procent mniej niż w roku poprzednim. Polska, z udziałem wynoszącym 30% w całości importu, pozostaje najważniejszym krajem dostawcą mebli, mimo że w pierwszym kwartale import spadł o około 9%. Natomiast Chiny umocniły swoją pozycję drugiego co do wielkości dostawcy mebli, dzięki niższym stawkom frachtowym. Import mebli z Chin wzrósł o około 20% w pierwszym kwartale, głównie za sprawą produktów metalowych i siedzeń.

Podsumowanie

Niemiecki przemysł meblarski staje przed wyzwaniami zarówno na rynkach europejskich, jak i pozaeuropejskich. Spadki w eksporcie wynikają głównie z osłabienia wydatków konsumenckich oraz stagnacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Równocześnie, wzrost importu z Chin wskazuje na rosnącą konkurencję i zmieniającą się dynamikę globalnego rynku meblarskiego.

Opracował: Sławek Niedzielski portal meblarstwo.eu