Rekordowy rok dla polskich producentów mebli

Przychody polskiej branży meblarskiej wyniosły w 2021 r. 59,9 mld złotych (+ 18 proc. r/r), a według prognoz w tym roku wzrosną do 64,7 mld zł. To niektóre z danych, zawartych w najnowszym raporcie „Polskie Meble Outlook 2022”, który przygotowała firma B+R Studio na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie zawiera najważniejsze trendy na rynku meblarskim.

Polska może się pochwalić największą liczbą pracowników w branży meblarskiej w Unii Europejskiej, a liczba pracujących tu osób przekracza 200 tysięcy, co świadczy o tym, jak ważne miejsce zajmuje sektor meblarski w polskiej gospodarce. Warto podkreślić, że po początkowych cięciach kadrowych w 2020 roku, poziom przeciętnego zatrudnienia w polskich firmach meblarskich powrócił do tego sprzed pandemii, a menadżerowie zgłaszają potrzebę dalszego zatrudniania pracowników, co dobrze prognozuje na przyszłość.

Sprzedaż rośnie, ale rentowność spada

Według raportu „Polskie Meble Outlook 2022”, polska branża meblarska zakończyła ubiegły rok z rekordowym wynikiem sprzedaży, który wzrósł z 50,6 mld zł w 2020 r. do 59,9 mld zł w 2021 roku, co oznacza skok o 18 proc. Wartość wyprodukowanych w 2021 roku mebli szacuje się na 46,9 mld zł co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do 2020 roku. W 2022 roku prognozuje się wzrost wartości produkcji sprzedanej do poziomu 64,7 mld zł i wzrost wartości wyprodukowanych mebli do wartości 50,6 mld zł (+8 proc).

Dobre wyniki sprzedaży nie oznaczają jednak, że polscy meblarze nie odczuwają negatywnych zjawisk w otoczeniu rynkowym. Znaczny wzrost kosztów surowców, materiałów, energii i wynagrodzeń odbija się na rentowności produkcji, która spadła z 6,7 proc. w 2020 do poziomu 5 proc. w 2021.

  Z pewnością w 2022 roku nie można się spodziewać tak dużego wzrostu produkcji sprzedanej jak w 2021, ale jakie przesłanki za tym stoją mam nadzieję, że dowiedzą się państwo z lektury raportu. Jestem przekonany, że rok 2022 będzie wymagającym rokiem dla polskich mebli. Jednak odpowiedź czy zdołamy podbić wyśrubowany wynik wartości sprzedaży zależeć będzie w równej mierze od determinacji jak i przygotowania do nadchodzących wyzwań – mówi Tomasz Wiktorski, właściciel  B+R Studio.

Produkcja sprzedana polskiej branży meblarskiej

Wyszczególnienie 

2017

2018

2019

2020

2021 [1]

2022 [2]

Produkcja sprzedana branży meblarskiej [mld zł]

Metoda podmiotowa[1]
(wg firm)

45,2

47,9

50,5

50,6

59,9

64,7

dynamika

1,06

1,06

1,05

1,00

1,18

1,08

Metoda przedmiotowa [2] (wg produktów)

41

42,9

43,6

41,8

46,9

50,6

dynamika

1,08

1,05

1,02

0,96

1,12

1,08

[1] Według kodu rejestracji przedsiębiorstwa; [2] Według kodu sprzedanego towaru;

Raport “Polskie Meble Outlook 2022” zawiera najnowsze zestawienia wyników branży meblarskiej w ujęciu międzynarodowym i krajowym, prezentuje dynamikę zjawisk z ostatnich okresów oraz prognozy wybranych danych na rok 2022. W tegorocznym raporcie Polskie Meble Outlook 2022 analitycy B+R Studio zawarli: rankingi międzynarodowe produkcji i eksportu mebli, oceny koniunktury gospodarczej w branży meblarskiej, wskaźników rentowności, dynamiki wzrostu w poszczególnych grupach mebli, wskaźniki cen produktów w polskich sklepach, analizę sytuacji w handlu międzynarodowym, zmiany średnich cen w poszczególnych grupach towarowych. Pełen raport jest dystrybuowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.  Do końca stycznia raport dostępny jest w specjalnej przedsprzedażowej cenie. Więcej informacji na temat zakupu pełnej wersji raportu: Joanna Gruszczyńska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, tel. 22 245 19 20

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.