Prezes Jan Szynaka powołany na urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś

30 lipca 2020 roku w Ambasadzie Białorusi w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji objęcia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie przez Prezesa Grupy Meblowej Szynaka – Jana Szynaka. W ceremonii udział wzięli Jego Ekscelencja Władimir Czuszew – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jan Hofmokl. Wśród zaproszonych gości obecni byli  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, władz wojewódzkich, szefowie przedstawicielstw białoruskich firm w Polsce, Członkowie Zarządu, Pracownicy oraz Przyjaciele Grupy Meblowej Szynaka. 

Podczas ceremonii Ambasador Republiki Białoruś Władimir Czuszew wręczył Konsulowi Honorowemu Janowi Szynace Flagę Narodową Republiki Białoruś, listy komisyjne i pieczątkę konsularną. Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jan Hofmokl w imieniu Ministerstwa wręczył „Egzequatur” (dokument potwierdzający uznanie konsula przez państwo przyjmujące) podpisane przez Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce – Jacka Czaputowicza.

Uzasadniając nominację Jana Szynaki na urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie Ambasador Czuszew podkreślił, że sąsiedzkie położenie geograficzne Białorusi i Polski oraz wielowiekowa wspólna historia naszych krajów bezwarunkowo przemawiają za potrzebą zacieśniania współpracy międzypaństwowej. Polskie firmy dzięki wysokiej jakości swoich produktów i usług zasłużyły na dobrą reputacje na Białorusi. Obecna współpraca między naszymi krajami nie osiągnęła jeszcze dostatecznego poziomu i należy ją rozwijać zarówno w sferze gospodarczej, przygranicznej, kulturalnej, politycznej, naukowej czy społecznej. W swojej wypowiedzi Ambasador podkreślił, że ,,Prezes Jan Szynaka jako jeden z największych inwestorów na Białorusi  jest przyjacielem naszego kraju, który obejmując tę zasłużoną funkcję przyjmuje na siebie ogrom obowiązków wynikających z pełnienia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie. Pragnę z tego miejsca przekazać Panu Konsulowi życzenia sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach w wykonywaniu powierzonej odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji, która będzie się przyczyniać do rozwoju i wzmocnienia stosunków między Republiką Białoruś i Rzeczypospolitą Polską.

Konsul Honorowy – Jan Szynaka w swoim wystąpieniu zaznaczył, że uzyskanie tytułu Konsula Honorowego republiki Białoruś nakłada na niego obowiązek reprezentowania obu krajów we wzajemnym współdziałaniu. Pełniona funkcja będzie doskonałym atrybutem do rozwoju gospodarczego, kulturowego, społecznego, sportowego i politycznego naszych krajów. Ważną rzeczą jest aby scalać przyjaźń między naszymi narodami, wzajemnie się odwiedzać aby nastała przyjaźń i współpraca w relacjach polsko białoruskich. Funkcja Konsula Honorowego jest dużym wyzwaniem dla mnie osobiście ale także dla polskich przedsiębiorców. Dzisiaj duży rozwój gospodarki i współpracy między Białorusią i Polską pokazuje jak bliska jest nam idea współdziałania jak możemy się nawzajem uzupełniać, jak możemy rozwijać i otwierać wzajemne rynki zbytu. Bardzo ważną sprawą jest fakt jak wielu Polaków żyje i funkcjonuje na Białorusi. Dla nich współpraca z polskim Konsulem Honorowym, który otwiera okno gospodarcze Białorusi w Europie, daje wielką szansę rozwoju narodu białoruskiego w Polsce i w Europie. To jest odnowienie tego co przez wiele lat zostało zaniedbane. Dzisiaj dużo mówi się o współpracy, przyjaźni polsko-białoruskiej jednak nikt do końca nie wie jak dużo zostało polskości i polskich elementów historycznych na Białorusi. To jest warte przypomnienia wszystkim Polakom.

Konsul Honorowy Jan Szynaka będzie prowadził działalność w okręgu konsularnym, w skład którego weszły województwa Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie.

Sylwetka Jana Szynaka:

Jan Szynaka jest polskim przedsiębiorcą Prezesem Zarządu firmy Szynaka-Meble Sp. z .o.o., wiodącego producenta mebli w Polsce i na świecie. Od ponad 60 lat kreator pozytywnego wizerunku polskiej firmy rodzinnej i promotor Polski i polskich produktów na arenie międzynarodowej. Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania oraz skutecznej polityce promocyjnej kierowana przez Jana Szynaka firma rozwinęła liczne kontakty handlowe w Polsce i ponad 60 krajach świata. Dziś Grupę Meblową Szynaka tworzy 8 nowoczesnych zakładów produkcyjnych, Centrum Logistyczno-Wystawiennicze o łącznej powierzchni ponad 650 000 m2, co można porównać do 91 boisk piłkarskich. Obecnie Grupa Meblowa Szynaka zatrudnia prawie 3500 osób. Prowadząc biznes Jan Szynaka podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o środowisko naturalne. W Jego filozofii działania silnie zakorzeniony jest duch odpowiedzialności społecznej. Kierowana przez niego firma nie działa w oderwaniu od lokalnego społeczeństwa, jest jego częścią i aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju okolicznych miast, województwa i kraju. Jan Szynaka jako aktywny promotor polskiego rzemiosła chętnie udziela się społecznie i charytatywnie. Jest wielkim autorytetem w kraju i uznanym menadżerem. Obecnie pełni funkcję Członka Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Polski Andrzeju Dudzie oraz pełni drugą kadencje funkcję Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Jan Szynaka jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Prywatnie ojciec 4 dzieci i dziadek 5 wnuków.