Pracownicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej stanowią atrakcyjną kadrę dla branży meblowej

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie pracowników z różnych sektorów, w tym branży meblowej, służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Ten trend jest rezultatem kilku czynników, które sprawiają, że służba w WOT staje się atrakcyjna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Rozwój umiejętności oraz osobisty postęp stanowią kluczowe elementy wyborów setek tysięcy Polaków. Służba w WOT umożliwia rozwój kompetencji przydatnych nie tylko w kontekście wojskowym, lecz także w życiu zawodowym i prywatnym. Osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności widzą w WOT możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności takich jak: przywództwo, zarządzanie stresem czy efektywna praca zespołowa. Obserwowane zainteresowanie służbą wojskową ze strony pracowników odzwierciedla zmieniające się spojrzenie na wojsko, które nie tylko pełni rolę obronną dla kraju, ale także stanowi doskonałą platformę do rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Zdjęcia z warsztatów: „Przywództwo, rozwój, gotowość do zmian. Zarządzanie talentami pracowników Terytorialsów kluczem do sukcesu Firmy”, które odbyło się w dniach 28-30 listopada w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, którego celem było rozwijanie współpracy między Wojskami Obrony Terytorialnej, a pracodawcami zatrudniającymi Terytorialsów. W spotkaniu wziął udział i wyróżnienie odebrał Prezes Jan Szynaka.

Posiadanie pracowników z doświadczeniem w WOT przynosi szereg korzyści także dla pracodawców. Przeszkoleni pracownicy posiadają umiejętności, które stanowią nieoceniony wkład w dynamikę i efektywność działania polskich firm. Dodatkowo, zdolność do radzenia sobie ze stresem i podejmowania przemyślanych decyzji w trudnych sytuacjach, nabywane podczas służby wojskowej, są bardzo przydatne w środowisku biznesowym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych lub przy zarządzaniu różnymi projektami. Umiejętności techniczne i specjalistyczne, takie jak znajomość procedur bezpieczeństwa, zarządzanie logistyką czy obsługa specjalistycznego sprzętu, które pracownicy zdobywają w czasie szkoleń, znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, przynosząc konkretne korzyści dla pracodawców. Ważne jest również podkreślenie, że pracownicy z doświadczeniem wojskowym często charakteryzują się wysokim poziomem lojalności, samodyscypliny oraz poszanowania hierarchii. Lojalność wobec pracodawcy i współpracowników oraz zdolność do przestrzegania procedur są cechami, które mogą znacząco wzmacniać kulturę organizacyjną i efektywność zespołów pracowniczych. Osoby służące w WOT zdobywają także umiejętność skutecznego zarządzania czasem, planowania oraz organizacji pracy, co przekłada się na efektywne wykonywanie zleconych zadań i osiąganie wspólnych celów.

29.11.2023. Spała.
Konferencja WOT we współpracy z pracodawcami żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej .
Fot. Michał Ostrowski

Ważnym elementem honorującym współpracę WOT z pracodawcami są przyznane wyróżnienia w uznaniu szczególnych zasług i osobistego zaangażowania na rzecz rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Wśród laureatów znalazły się 2 firmy z branży meblarskiej: Szynaka Meble i Ikea Industry Wielbark. W Grupie Meblowej Szynaka zatrudniamy kilkadziesiąt osób służących w Wojskach Obrony Terytorialnej. Posiadanie pracowników z doświadczeniem wojskowym jest niezwykle korzystne dla naszej firmy z wielu powodów. To nie tylko posiadanie przez nich kompetencji zawodowych, które są cenione i użyteczne w różnych aspektach naszej działalności, ale także wartościowych cech osobistych oraz umiejętności, które mają istotne znaczenie dla tworzenia solidnej i wydajnej struktury organizacyjnej naszych firm.

Przez aktywne wspieranie żołnierzy WOT, angażujemy się w rozwój systemu bezpieczeństwa w Polsce. Zatrudnianie pracowników z kręgów wojskowych przekłada się na posiadanie wysoce wykwalifikowanej kadry, która stanowi niezastąpioną wartość dla naszych firm. Liczne szkolenia wojskowe, które odbywają żołnierze WOT, obejmują także obszary związane z udzielaniem pierwszej pomocy i BHP. Dzięki temu pracownicy posiadają praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w radzeniu sobie w sytuacjach awaryjnych. W branży meblowej, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo pracy i właściwa reakcja w przypadku zagrożeń, takie umiejętności są niezwykle cenne i stanowią solidne fundamenty dla bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania firmy w każdych warunkach.

Zachęcam wszystkich pracodawców, nie tylko z branży meblowej, do wspierania pracowników, którzy służą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Takie wsparcie nie tylko przynosi korzyści jednostkom, ale także wywiera ogromny wpływ na rozwój społeczny naszego kraju. Pracownicy, którzy poświęcają swój czas służbie wojskowej, zasługują na uznanie ze strony swoich pracodawców, co może przyczynić się do ich motywacji, lojalności oraz zwiększenia poczucia wartości w społeczności zawodowej. Pomaganie pracownikom w ich zaangażowaniu w służbę dla kraju nie tylko buduje pozytywny wizerunek firmy, ale także kształtuje atmosferę wzajemnego szacunku i wsparcia w miejscu pracy. To inicjatywa, która wykracza poza ramy biznesowe, wykazując zaangażowanie w wartości społeczne i patriotyczne – powiedział Jan Szynaka – Prezes Zarządu Szynaka-Meble Sp. z o., Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli