Nowy raport „Import mebli do Europy” już dostępny!

Na rynku pojawiło się nowe opracowanie dotyczące importu mebli do krajów europejskich. Opracowanie, przygotowane przez B+R Studio, jest dystrybuowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.

Łańcuchy dostaw ulegają przebudowie na całym świecie. Dlatego B+R Studio podjęło się opracowania raportu ukazującego jak wygląda handel zagraniczny meblami w głównych krajach europejskich. W obecnej edycji raportu eksperci pokazali, z jakich kierunków importuje meble 21 krajów Unii Europejskiej. Przeanalizowali również, jak kształtował się w ostatnich latach import mebli z Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Łączna wartość importu mebli realizowana przez kraje unijne wyniosła w 2020 roku 50,3 mld euro, przy czym import spoza Unii stanowił 30 % tej wartości. Analizowane kraje sprowadziły w 2020 roku meble o wartości 38 mld euro. Największy udział w tej kwocie miały meble z Polski – około 8,1 mld euro, z Chin – 7,6 mld euro oraz z Niemiec – 5,8 mld euro. Rok 2021 przyniósł istotne zmiany, ponieważ import z Chin rozwijał się szybciej, niż z innych krajów, w tym z Polski, która według wstępnych szacunków straciła palmę pierwszeństwa w rankingu dostawców.

W raporcie „Import mebli do Europy” znalazły się między innymi takie informacje, jak: wartość i wolumen importu mebli do każdego z krajów z analizowanej grupy w okresie 2016-2020 oraz przez 10 miesięcy 2021 roku, przeciętne ceny importu mebli ogółem w przeliczeniu na 100 kg, kraje znajdujące się w top 10. dostawców mebli do każdego z analizowanych krajów oraz udział i wartość dostaw z poszczególnych krajów, a także wartość i wolumen dostaw mebli z Ukrainy, Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej.

Pełen raport jest dystrybuowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli.  Więcej informacji na temat zakupu pełnej wersji opracowania: Joanna Gruszczyńska, Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, tel. 22 245 19 20.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.