Lectra uznana za jedną z najlepiej zarządzanych firm przez Deloitte

Firma Lectra, której połączone urządzenia przemysłowe i oprogramowanie ułatwiają transformację cyfrową i przejście do Przemysłu 4.0 firmom z branży modowej, motoryzacyjnej i meblarskiej, ogłasza, że ​​została uznana za jedną z 11 francuskich firm wybranych do edycji 2022 programu Deloitte France’s Best Managed Companies.

Założony 30 lat temu przez Deloitte Canada i uruchomiony we Francji pod koniec 2021 roku, program ten wyróżnia doskonałość w firmach, które wyróżniają się jakością zarządzania i wydajnością dzięki rygorystycznemu i niezależnemu procesowi selekcji. Firmy są oceniane pod kątem ich długoterminowej strategii, zarządzania talentami, zdolności do innowacji i polityki CSR, a także zarządzania i zarządzania finansami. Z jednej strony kryteria te oceniają wyróżniające cechy firmy, az drugiej jej zdolność do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Lectra jest jedną z 11 francuskich firm uznanych za najlepiej zarządzane firmy na rok 2022. „W tej pierwszej edycji z przyjemnością ogłaszam, że Lectra jest jedną z firm, które uzyskały nasz znak doskonałości najlepiej zarządzanych firm” – mówi Eric Forest, Deloitte Private Associate i szef programu Best Managed Companies. „W trakcie procesu selekcji firma Lectra wyróżniała się szeroką wizją strategiczną, solidną kulturą finansową i innowacyjną oraz umiejętnością odszyfrowywania trendów w celu dostosowania rozwiązań do zmian i potrzeb różnych rynków. Dzięki temu Lectra może być strategicznym partnerem, który prowadzi swoich klientów w ich cyfrowej transformacji”. Dzięki swojej zdolności do opracowywania innowacji, czy to w zakresie sprzętu, oprogramowania lub usług, oraz opanowaniu technologii takich jak IoT, chmura, sztuczna inteligencja i big data, Lectra odgrywa kluczową rolę we wspieraniu rozwoju graczy z branży modowej, motoryzacyjnej i meblarskiej w kierunku Przemysłu 4.0.

„Uzyskanie znaku jakości Best Managed Companies to wielkie uznanie dla wszystkich naszych zespołów w firmie Lectra. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom firmy Lectra za to wspólne osiągnięcie – mówi Daniel Harari, prezes i dyrektor generalny firmy Lectra. „Praca, którą wspólnie wykonaliśmy, pozwoliła firmie Lectra stać się światowym liderem technologicznym. To wyróżnienie inspiruje nas do dalszego zaangażowania w rewolucję Przemysłu 4.0 i sukces naszych klientów”.

O Lectra:
Jako jeden z głównych graczy na rynku mody, motoryzacji i mebli, Lectra z odwagą i pasją wnosi swój wkład w rewolucję Przemysłu 4.0, dostarczając najlepsze w swojej klasie technologie.
Grupa oferuje rozwiązania z zakresu inteligencji przemysłowej – oprogramowanie, sprzęt, dane i usługi – które ułatwiają cyfrową transformację obsługiwanych firm. W ten sposób Lectra pomaga swoim klientom przekraczać granice i uwalniać ich potencjał. Grupa z dumą stwierdza, że ​​jej 2500 pracowników kieruje się trzema podstawowymi wartościami: otwartością myślicieli, zaufanymi partnerami i pełnymi pasji innowatorami.
Założona w 1973 r. firma Lectra odnotowała przychody w wysokości 388 mln euro w 2021 r. i jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).
Więcej informacji na stronie lectra.com.

O Deloitte
Deloitte odnosi się do jednej lub kilku spółek Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), globalnej sieci firm członkowskich i ich podmiotów powiązanych (łącznie „organizacja Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”) oraz każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi, które nie mogą wiązać ani wiązać się nawzajem w stosunku do osób trzecich. DTTL i każda firma członkowska DTTL i podmiot powiązany ponosi odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Odwiedź www.deloitte.com/about, aby dowiedzieć się więcej. We Francji iw Afryce francuskojęzycznej Deloitte SAS jest firmą członkowską Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a usługi profesjonalne są świadczone przez jej spółki zależne i stowarzyszone.