Kryzys wymusi ponowne przedefiniowanie cen mebli

Prezentujemy wywiad z właścicielem B+R Studio, Tomaszem Wiktorskim, który będzie jednym z prelegentów VII Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego – spotkania branżowego, organizowanego 14 września w Poznaniu przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli. Tomasz Wiktorski poprowadzi wykład wprowadzający do panelu dyskusyjnego pt. „Dokąd zmierza polska branża meblarska – nowe wyzwania – nowe rozwiązania” i weźmie udział w dyskusji.

– Zajmuje się Pan analizami rynku meblarskiego już od ponad dziesięciu lat. Jak na przestrzeni ostatniej dekady zmieniała się Pana praca oraz sama branża?

– Właściwie zajmuję się branżą meblarską już ponad dwadzieścia lat, ponieważ do biura OIGPM trafiłem jeszcze jako student bodajże w 2001 roku. Moja praca przede wszystkim przechodzi transformację technologiczną. Zaczynałem w czasach faksów, które stopniowo wypierał internet, ale głównie był wykorzystywany do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Strony internetowe firm meblarskich dopiero raczkowały, a dane z instytucji, takich jak GUS, należało pozyskiwać w bibliotekach lub czekać tygodniami na zamówione liczby. Dziś wszystko jest on-line, od dostępu do danych poprzez spotkania biznesowe i zakupy mebli. W rękach mamy urządzenia o ogromnej mocy obliczeniowej z bezprzewodowym dostępem do globalnej pajęczyny. Z pewnością, dziś robię w tym samym czasie kilkukrotnie więcej, niż owe dwadzieścia lat temu. Efektywność jest o wiele wyższa.


A sama branża meblarska zmieniła się chyba jeszcze bardziej. Produkcja sprzedana wzrosła o ponad 4 razy – co ciekawe przy podobnej liczbie zatrudnionych. Więc tu też widać wzrost wydajności. Zmieniło się wzornictwo z klasycznego na nowoczesne. Wiele firm zmodernizowało park maszynowy. Zespoły nabrały profesjonalizmu. Wiele firm awansowało do światowej ligi producentów i eksporterów mebli. No i w końcu w wielu przypadkach obserwowałem, jak nowe pokolenie meblarzy przejmuje stery.

– Jakie wyzwania uważa Pan za najważniejsze dla branży meblarskiej w najbliższym czasie?

– Obecnie kluczową sprawą jest transformacja energetyczna i technologiczna. Uciekły nam spod kontroli koszty. A bez obniżek cen nie odzyskamy konsumentów, którzy na większości rynków, na które dostarczamy meble, mają teraz ważniejsze problemy. Z jednej strony, meble to w naszej kulturze zaspokojenie potrzeb niemalże fizjologicznych, ale w czasach kryzysu zawsze obserwowałem polaryzację rynku. Strefa premium podlega mniejszym wahaniom, ale środek rynku wyraźnie topnieje na rzecz tańszych produktów.

Polska branża meblarska przez ostatnie lata podejmuje działania, na rzecz przesunięcia swojej oferty z segmentu niższego do średniego. Obecny kryzys wymusi ponowne przedefiniowanie cen produktów. Tak jak w czasie pandemii Covid19 podaż nie nadążała za popytem i ceny mogły iść w górę, tak obecnie odwrotnie, spadający popyt przy rozgrzanej podaży wymusi obniżki cen. Nie da się tych obniżek zrealizować bez inwestycji – o które apelowałem od wielu miesięcy. Potrzebujemy własnej produkcji prądu i ciepła. Potrzebujemy zmian w konstrukcjach mebli zmniejszając materiałochłonność lub zastępując drożejące materiały substytutami.

Co zyskają uczestnicy najbliższego Kongresu Meblarskiego, którzy posłuchają Pana wykładu i towarzyszącego mu panelu dyskusyjnego, poświęconego przyszłości branży meblarskiej?

Podstawą do poradzenia sobie z kryzysem jest obiektywna ocena sytuacji i dostosowanie strategii firmowej do warunków panujących na rynku. Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Uczestnictwo w tej dyskusji z pewnością rzuci nowe światło na to, jak przygotować się na najbliższą przyszłość.

O Kongresie Meblarskim:

7. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska” odbędzie się 14 września, podczas targów Drema w Poznaniu. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to: „Jak zwiększyć zyskowność w czasie nowych wyzwań”. Organizatorem Kongresu jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, a jego współorganizatorzy to Międzynarodowe Targi Poznańskie i Promedia Jerzy Osika. Partnerami strategicznymi 7. edycji zostały: Alior Bank, GTV Poland i EGGER.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Pełen program wydarzenia można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli: www.oigpm.org.pl/898/kongres-meblarski-2022.  Zapraszamy do rejestracji. Więcej informacji, zgłoszenia: Joanna Gruszczyńska, joanna.gruszczynska@oigpm.org.pl, Paulina Świeżek, paulina.swiezek@oigpm.org.pl, tel.: 22 245 19 20.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.