Kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego już we wrześniu!

Po blisko roku organizowania wydarzeń w trybie online i hybrydowym, wracamy do tradycyjnej formy odbywania się eventów. Na jesieni branża meblarska spotka się na Kongresie Meblarskim, który odbędzie się pod hasłem „Dekada wyzwań dla polskiej branży meblarskiej”.

15 września 2021 roku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zorganizuje już szóstą edycję Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego. Wydarzenie to odbędzie się w formie stacjonarnej w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

O czym będziemy rozmawiać? Między innymi na temat współpracy nauki z biznesem, zmiany zachowań klientów a sprzedaży  mebli w obliczu pandemii SARS-COV-2, utrzymaniu konkurencyjności polskiej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych w najbliższej dekadzie.

Głównym celem wydarzenia jest przekazanie ważnej i aktualnej wiedzy pracownikom branży meblarskiej, która przyczynić ma się do rozwoju polskiej branży meblarskiej. Prelegentami kongresu corocznie są najwybitniejsze, charyzmatyczne osoby związane z naszym sektorem. Poza wartością merytoryczną wynikającą z uczestnictwa w Kongresie, dodatkowo jest on doskonałą okazją do budowania swojej sieci kontaktów.

Przy tworzeniu programu Kongresu organizatorzy stale konsultują się z branżą meblarską w celu dopasowania agendy do rzeczywistych i nowych potrzeb uczestników, odpowiadających na aktualne zmiany rynkowe.

Jesienny Kongres Meblarski to wydarzenie zawierające panele dyskusyjne, prezentacje jak i inspirujące wykłady.

Termin: 15września 2021r., godz. 9.30 – 15.00

Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Współorganizator: Grupa MTP, Targi DREMA, Promedia

Partner Strategiczny: Bank Pekao S.A., AGGE Sp. z o.o.