JYSK Polska – pomoc dla Ukrainy

W tym trudnym i tragicznym momencie łączymy się z naszymi koleżankami i kolegami w Ukrainie. Nie mamy wątpliwości, że wszyscy w JYSK rozumiejąc i co ważniejsze działając zgodnie z wartościami JYSK będziemy wspierać naszych kolegów w każdy możliwy sposób w zaistniałej sytuacji.

Na ten moment wszystkie nasze sklepy na Ukrainie są tymczasowo zamknięte, a my sprawdzamy możliwość zaoferowania pracy i bezpieczeństwa kolegom z Ukrainy w innych krajach, również w Polsce.

 

POMOC RZECZOWA DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI

Prowadzimy działania pomocowe w postaci wsparcia rzeczowego punktów przyjmujących uchodźców. We współpracy z Centrum Dystrybucji w Radomsku niezbędne produkty zostały już przekazane w Katowicach, Częstochowie, Przemyślu, Zawierciu, Chełmie i wielu innych miejscach.

Dla większej skuteczności i skali oddziaływania wybraliśmy dwa duże podmioty pożytku publicznego, które będziemy dalej wspierać produktowo:

– Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS, które tworzy bezpieczne miejsca dla dużej liczby ukraińskich dzieci ewakuowanych, m.in. z Ługańska

– Fundację HumanDoc, która koordynuje ewakuację obywateli Ukrainy do Polski, między innymi z Mariupola i okolic.

 

POMOC DLA PRACOWNIKÓW JYSK UKRAINA

W tym trudnym i tragicznym momencie łączymy się z naszymi koleżankami i kolegami z JYSK Ukraina. W JYSK Polska stworzyliśmy numer kontaktowy, na który pracownicy z Ukrainy mogą dzwonić z informacją gdzie się znajdują i jakiej pomocy potrzebują. Pod udostępnionym numerem są nasi ukraińscy współpracownicy, którzy od lat mieszkają w Polsce, tym samym mówią po polsku i ukraińsku. Na podstawie otrzymanych informacji zorganizujemy niezbędną pomoc.

Dodatkowo Zarząd Główny JYSK podjął decyzję o ustanowieniu specjalnego funduszu dla pracowników JYSK Ukraina z początkowym wsparciem 1 000 000 DKK, na który pracownicy pozostałych krajów JYSK mogą również wpłacać swoje datki, a tym samym wspierać koleżanki i kolegów z Ukrainy

 

SPECJALNY RABAT NA ZAKUPY POMOCOWE – 20%

Instytucjom, organizacjom oraz osobom prywatnym, które zgłoszą się do sklepów JYSK w celu zakupu produktów przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy przysługuje specjalny rabat 20%. Na ten moment obowiązuje on do 05.03.2022 włącznie.

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW JYSK

Ogromne wyrazy uznania należą się również pracownikom sieci JYSK, którzy nie tylko zgłaszają potrzeby wsparcia wewnątrz firmy, ochotniczo koordynują przekazywanie wsparcia rzeczowego, ale również sami indywidualnie angażują się lokalnie, przekazując produkty i udostępniając swoje domy.