JYSK oszczędza energię

JYSK, jako firma odpowiedzialna społecznie, kładzie jeszcze większy nacisk na oszczędzanie energii we wszystkich krajach, w których sieć operuje. Obejmuje to zmniejszanie zużycia energii elektrycznej oraz większą kontrolę urządzeń regulujących temperaturę.

Oszczędzanie energii elektrycznej oraz zwiększona regulacja temperatury dotyczy ponad 3200 sklepów, 10 centrów dystrybucji i 40 biur w 48 krajach, w których JYSK jest obecny. Konkretne działania obejmują: ograniczanie zużycia światła tam, gdzie to możliwe, na przykład wyłączanie niektórych świateł w sklepach, wyłączanie dużych znaków logo w centrach dystrybucji oraz bardziej dokładną regulację temperatur. Jednocześnie w kilku, wybranych krajach wdrożono różne mniejsze inicjatywy oszczędzania energii, takie jak konkursy sklepowe czy instalacja automatycznych włączników światła.

Dzięki nowej inicjatywie związanej z oświetleniem w sklepach, JYSK spodziewa się zmniejszyć zużycie w tym zakresie o co najmniej 25%, w porównaniu z obecnymi poziomami.

„Jako duża międzynarodowa organizacja, jesteśmy w JYSK świadomi naszej odpowiedzialności za otoczenie. Zadbaliśmy o to, aby nasze wysiłki w zakresie oszczędzania energii były realizowane we wszystkich naszych lokalizacjach, z jasnymi wytycznymi dla wszystkich pracowników. Nieustannie poszukujemy również sposobów na jeszcze większe oszczędności energii w przyszłości, co jest dobre nie tylko dla zmniejszania kosztów, ale przede wszystkim dla środowiska” – mówi Jan Bøgh, prezes i dyrektor generalny JYSK.

Nowy koncept oświetlenia w sklepach

JYSK przygotował zaktualizowane plany oświetlenia ekspozycji sklepowych we wszystkich sklepach, zaaranżowanych w najnowszym koncepcie 3.0. Nowe podejście ma zostać w pełni wdrożone w Polsce, do końca 2022 roku.

Modyfikacja planu oraz jego wdrożenie zostały wcześniej przetestowane w sklepach JYSK w Polsce, Szwecji, Danii oraz w Czechach. Redukcja oświetlenia ma pozostać bez wpływu na zadowolenie klientów z zakupów w sklepach stacjonarnych.

Szukając sposobów na zmniejszanie zużycia energii, JYSK zorganizował również roczny konkurs oszczędnościowy w Danii. Podobna inicjatywa miała miejsce już wcześniej w Szwecji. W obydwu tych krajach wszystkie sklepy konkurują ze sobą o zaoszczędzenie jak największej ilości energii w skali roku, w porównaniu z rokiem poprzednim. Główny nacisk kładziony jest na umacnianie dobrych nawyków, jak wyłączanie światła przy wychodzeniu z pokoju i utrzymywanie temperatury na minimalnym poziomie.

Odnosimy duże sukcesy w konkursach organizowanych w JYSK, zarówno w podtrzymywaniu dobrego nastawienia do zmian w organizacji, jak i do wzajemnego inspirowania naszych pracowników. I chociaż oszczędność energii jest obecnie bardzo poważnym wyzwaniem, nasi szwedzcy koledzy pokazali, że poprzez dobrą rywalizację możemy przyspieszyć nasze wysiłki” – mówi Jan Bøgh.