Innowacja dla lepszej ochrony zdrowia

Nowa stolikowa pilarka tarczowa TKS 80 z technologią SawStop

Festool po raz pierwszy przedstawia nową stolikową pilarkę tarczową TKS 80 ze sprawdzoną technologią SawStop.

Festool po raz pierwszy przedstawia nową stolikową pilarkę tarczową TKS 80 ze sprawdzoną technologią SawStop. – Nowa stolikowa pilarka tarczowa TKS 80 z technologią SawStop o sprawdzonej jakości Festool w obszarze cięcia. Podczas projektowania nowej stolikowej pilarki tarczowej nic nie pozostawiliśmy przypadkowi. Pilarka posiada między innymi inteligentne rozwiązanie elektroniczne, które stale monitoruje stan całego systemu i zapewnia tym samym prawidłowe funkcjonowanie technologii – mówi Tobias Beisbarth, menedżer produktu, odpowiedzialny za nową stolikową pilarkę tarczową Festool.

Nowa technologia SawStop zintegrowana ze stolikową pilarką tarczową chroni użytkownika przed poważnymi wypadkami przy pracy.

Nowa technologia SawStop zintegrowana ze stolikową pilarką tarczową chroni użytkownika przed poważnymi wypadkami przy pracy.

Innowacja dla lepszej ochrony zdrowia: Nowa stolikowa pilarka tarczowa TKS 80 z technologią SawStop

W skrócie: Działanie technologii SawStop
Nowa technologia SawStop zintegrowana ze stolikową pilarką tarczową chroni użytkownika przed poważnymi wypadkami przy pracy. Sercem technologii jest wkład, którego funkcja polega na wbiciu za pomocą sprężyny aluminiowego bloku w tarczę pilarską, jeśli dojdzie do jej zetknięcia się z ludzką skórą podczas pracy. W czasie krótszym niż pięć milisekund tarcza zatrzymuje się i chowa w stoliku maszyny, opuszczając strefę zagrożenia. Dzięki temu ryzyko poważnych skaleczeń zostaje istotnie zredukowane. Jeśli tarcza wykryje kontakt z ludzką skórą, maszyna zatrzyma się w mgnieniu oka. Kontrolki wskazują aktualny stan stolikowej pilarki tarczowej: zielona kontrolka oznacza, że funkcja SawStop jest gotowa do działania. Funkcję SawStop można również na życzenie wyłączyć. Jeśli dojdzie do użycia bloku aluminiowego, wystarczy zaledwie kilka prostych ruchów, aby przygotować pilarkę do ponownego użycia, wymieniając tarczę i wkład. W tym celu należy otworzyć pokrywę, wyjąć tarczę wraz z wkładem i wymienić – gotowe. Następnie system sprawdza poprawność instalacji. Gdy kontrolka zacznie świecić na zielono w sposób ciągły, można kontynuować pracę.

Sercem technologii jest wkład, którego funkcja polega na wbiciu za pomocą sprężyny aluminiowego bloku w tarczę pilarską, jeśli dojdzie do jej zetknięcia się z ludzką skórą podczas pracy.


Nowa stolikowa pilarka tarczowa TKS 80 będzie dostępna w sprzedaży od czerwca 2020. Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.festool.pl/sawstop