Firma Szynaka Meble zorganizowała w Iławie Targi Meblowe 2021

W dniach 20.09-02.10.2021 r. w Iławie odbyły się Targi Meblowe Szynaka. To było kolejne, cenne doświadczenie, które z pewnością będzie inspiracją do kontynuowania międzynarodowej wizji rozwoju Grupy Meblowej Szynaka. W myśl firmowej dewizy „zawsze blisko ludzi” od prawie 65 lat ważne są dla właścicieli Aliny i Jana Szynaka spotkania z drugim człowiekiem, dlatego wszyscy uczestnicy targów okazywali wielką radość, że po dwuletniej przerwie mogli po raz kolejny spotkać się aby porozmawiać i zacieśniać wzajemne relacje biznesowe. Zmieniona formuła targów podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników pozwoliła Grupie Meblowej Szynaka zorganizować po raz kolejny pionierski event dedykowany polskiej i światowej branży meblowej. Organizacja tego wyjątkowego wydarzenia postawiła przed firmą ogromne wyzwanie, któremu odważnie stawiono czoła. Kilkanaście dni intensywnych spotkań i biznesowych rozmów pozwoliło uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat aktualnej, globalnej sytuacji na rynku meblowym, ale przede wszystkim ocenić możliwości dalszego rozwoju Grupy Meblowej Szynaka i polskiej branży meblowej na tle problemów, z którymi się aktualnie boryka. Dziś firma Szynaka Meble będąc liderem w skali globalnej ma ogromną wiedzę i doświadczenie aby produkować różnorodne meble dedykowane nowej teraźniejszości i przyszłości. Liczna obecność i czynny udział w targach klientów z całego świata to namacalny dowód na to, że Szynaka Meble, dzięki ugruntowanej pozycji i intensywnej pracy jest chętnie wybieraną i cenioną na całym świecie marką, będącą swoistą wizytówką polskiego meblarstwa na arenie międzynarodowej. Priorytetem globalnej strategii rozwoju Grumy Meblowej Szynaka jest zapewnienie użytkownikom mebli gwarancji komfortu i bezpieczeństwa. Stosowane we wszystkich zakładach rygorystyczne procedury sanitarne i nowoczesne rozwiązania technologiczne wyprzedzają obecnie panujące normy bezpieczeństwa i technologie, dzięki czemu firma umie szybko i skutecznie reagować w sytuacjach wyjątkowych. Każdego dnia Alina i Jan Szynaka wspólnie ze swoimi pracownikami i partnerami biznesowymi podejmują wyzwania, zwiększające tempo rozwoju, sięgając po najnowocześniejsze osiągnięcia  w zakresie bezpieczeństwa  i technologii produkcji. Dziś są dumni, że po raz kolejny mogli spotkać się  z parterami biznesowymi z całego świata, zaprezentować w szerokiej ofercie produktowej siłę i różnorodność produkcyjną Grupy Meblowej Szynaka. Jeden dzień targów poświęcony był pracownikom firmy, którzy za długoletnią pracę, sumienność i codzienne zaangażowanie we wzorowym wypełnianiu obowiązków służbowych na rzecz Grupy Meblowej Szynaka otrzymali listy gratulacyjne i upominki. Podczas targów Centrum Wystawiennicze Szynaka w Iławie odwiedzili również siatkarze olsztyńskiego klubu piłki siatkowej AZS Olsztyn, którego firma Szynaka Meble od wielu już lat jest sponsorem strategicznym.

Alina i Jan Szynaka razem z pracownikami dziękują klientom z całego świata za tak liczny udział w targach, merytoryczne rozmowy i wspólnie spędzony czas i już dziś zapraszają do Iławy na kolejną edycję Targów Meblowych Szynaka w dniach 19.09-01.10.2022. Jak zapewniali swoich partnerów biznesowych, Centrum Wystawiennicze Szynaka i pracownicy firmy są otwarci na spotkania z partnerami biznesowymi przez 365 dni.

Podczas targów Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC Jan Zdziarstek w imieniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club wręczył na ręce Prezesa Szynaka Meble – Jana Szynaka dwa prestiżowe wyróżnienia – Medal Europejski 2021 dla kolekcji mebli Latina oraz Siódmy Diament do złotej statuetki Lidera Polskiego Biznesu. 

Medal Europejski jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów oraz usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, wzbudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania, zainteresowanie polskich przedsiębiorców wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej, a także zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego.

Celem konkursu Diament do złotej statuetki Lidera Polskiego Biznesu jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu  oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

Przyznane wyróżnienia, to dla nas kolejny dowód na to, że jako Grupa Meblowa Szynaka rozwijając się i wciąż inwestując podążamy we właściwą stronę. Jest dla nas jasne, że bez dalszego rozwoju nie mielibyśmy szans na utrzymanie pozycji jednego z europejskich i światowych liderów w produkcji mebli. W ten sposób budujemy nie tylko silną pozycję naszej firmy, jako europejskiego championa, ale także całego przemysłu meblarskiego i polskiej gospodarki. Traktuję tą nagrodę jako dowód uznania nie tylko dla moich działań, ale przede wszystkim dla całego zespołu pracowników. Dziś jesteśmy innowacyjni, konkurencyjni i otwarci na potrzeby naszych klientów. Najwyższa jakość produkowanych przez nas mebli jest od prawie 65 lat kluczowym synonimem naszej marki. Przyznane nagrody potwierdzają wysoką jakość, atrakcyjność i przystępność naszych mebli. Dziś spoczywa na nas jako producencie wielka odpowiedzialność za satysfakcję klientów, która jest inspiracją naszego działania i dalszego rozwoju– powiedział odbierając wyróżnienia Prezes Jan Szynaka.