Firma Szynaka Meble Promotorem Przedsiębiorczości Rodzinnej

7 czerwca we Wrocławiu odbyła się 5 edycja Kongresu Firm Rodzinnych, jednego z najważniejszych w kraju wydarzeń adresowanych do przedsiębiorców rodzinnych. ,,Odnowa od nowa” – to hasło przewodnie tegorocznego spotkania, którego tematyka dotyczyła odnajdywania się przedsiębiorców w dynamicznie zmieniającym się świecie, wstrząsanym przez zachodzące zamiany.  Ostatnie dwa lata przyniosły szereg zmian, w tym gospodarczych i społecznych, które zachwiały globalnymi rynkami. Przedsiębiorcy muszą radzić sobie już nie tylko z rzeczywistością pandemiczną, lecz również z rosnącymi cenami energii, inflacją, rewolucją podatkową i kładącymi się cieniem na różnych obszarach działalności biznesowej turbulencjami spowodowanymi przez wojnę w Ukrainie.

– Zmodyfikowane w ciągu ostatnich dwu lat koncepcje i modele biznesowe muszą zostać na nowo poddane ocenie i rewizji. Pojawia się przy tym mnóstwo pytań, na które nie ma jeszcze dobrych odpowiedzi. Dotyczą one konkretnych rozwiązań prawnych, rozstrzygnięć podatkowych, ale również dróg wyjścia, oceny korzyści i zagrożeń oraz poszukiwania ścieżek przyszłego rozwoju. Hasło tegorocznego Kongresu „Odnowa od nowa” nawiązuje do tej konieczności ponownego sprawdzenia przydatności swoich rozwiązań biznesowych i dokonania niezbędnych zmian – powiedział podczas uroczystej gali dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, inicjator i twórca Kongresu Firm Rodzinnych.

– Polskie firmy rodzinne cechują się zaradnością i różnorodnością. Często są już to firmy z ugruntowaną historią, które jako samorządy województw staramy się promować i oferować im różnego rodzaju instrumenty wsparcia. Dziękuję sektorowi prywatnemu za wkład w rozwój naszych województw – powiedział wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz z działającym przy uczelni Centrum Biznesu Rodzinnego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Partnerem merytorycznym jest Grant Thornton, a sponsorem strategicznym PKO Bank Polski SA.

Wyróżnienie „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej” to szczególna nagroda dla polskich przedsiębiorców rodzinnych, przyznawana nie za ich sukcesy rozwojowe, ale za dumne reprezentowanie środowiska firm rodzinnych. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest firmom, które w swojej komunikacji z rynkiem posługują się atrybutem rodzinności, czyli informują o tym, że są firmami rodzinnymi. Fakt, że przedsiębiorstwo podaje tę informację klientom i traktuje ją jako wyróżnik oraz powód do dumy, stanowi ogromny wkład w tworzenie w Polsce przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej.

Każde pokolenie wnosi w rodzinny biznes swój udział, swoje wyobrażenie o przyszłości. Nasze dzieci od początku angażują się w rozwój naszych firm, wspólnie omawiamy nowe pomysły czy koncepcje ich dalszego rozwoju. Dialog międzypokoleniowy, choć czasem burzliwy, stanowi kluczową wartość dodaną w rodzinnym biznesie. W firmach prowadzonych od początku przez jedną rodzinę, z pokolenia na pokolenie przekazywane są te same wartości, emocje i kanony postępowania. To kształtuje wielopokoleniowe relacje międzyludzkie i przeciera szlaki prowadzenia biznesu przyszłym pokoleniom. Dla nas w myśl firmowej dewizy ,,Zawsze blisko ludzi”, od 65 lat najważniejsi są ludzie, nasz zgrany zespół prawie 3500 pracowników, kontrahenci, partnerzy biznesowi, gdyż to dzięki nim możliwy jest globalny rozwój naszych przedsiębiorstw. Dziś firmy z całkowicie polskim kapitałem, polską myślą technologiczną są w stanie odnosić międzynarodowe sukcesy, a my jako potężna dziś Grupa Meblowa Szynaka jesteśmy tego namacalnym dowodem. Otrzymanie prestiżowego tytułu ,,Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej”  to dla nas nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także wielka odpowiedzialność. Współczesny świat potrzebuje mądrych wzorców i zrównoważonego biznesu. Bycie promotorem –  to poniekąd bycie świadomym ambasadorem rozwoju polskich firm i godnym do naśladowania wzorem dla innych. Cieszę się, że jako firma rodzinna, opierająca swoje działania na uczciwej konkurencji, jasnych relacjach biznesowych i stale się rozwijająca możemy wyznaczać trendy i nadawać nową jakość i kierunek rozwoju polskiej branży meblowej i polskim biznesom rodzinnym – powiedziała Alina Szynaka – Vice Prezes Zarządu Szynaka-Meble Sp. z o.o., odbierając nagrodę wspólnie z córką Aleksandrą Szynaka – Bednarczyk.