Filar Gospodarki 2018 dla firmy Szynaka-Meble Sp. z o.o.

Firma Szynaka-Meble Sp. z o.o. znalazła się w zaszczytnym gronie firm wyróżnionych w rankingu: Filary Gospodarki 2018, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


Celem rankingu było wyróżnienie firm stabilnych i znacząco wpływających na rozwój regionu, w których prowadzą działalność, a także utożsamiających się z tymi regionami. Laureaci plebiscytu to firmy będące ważnymi pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości oraz angażującymi się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i kraju.


– Cieszymy się, że Szynaka Meble została uznana za silny filar zarówno warmińsko-mazurskiej jak i ogólnopolskiej gospodarki. To prestiżowe wyróżnienie zobowiązuje nas do dalszej pracy i dalszego rozwoju. Nie byłoby tego tytułu bez naszych klientów, którzy chętnie wybierają produkty sygnowane logo Szynaka Meble, bez partnerów handlowych, którzy wspólnie z nami budują wiarygodność i pozycję marki na rynku polskim i światowym, jak również bez pracowników, którzy każdego dnia wnoszą swój ogromny wkład w rozwój i budowanie silnej pozycji Grupy Meblowej Szynaka. Wszystkim serdecznie dziękujemy – mówi Jan Szynaka Prezes Zarządu Szynaka-Meble Sp. z o.o.