Czy Lasy Państwowe wykoleją polską lokomotywę eksportową?

Pomimo zapewnień Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o utrzymaniu certyfikacji polskich lasów w systemie Forest Stewardship Council (FSC), regionalne oddziały Lasów Państwowych wyłamują się z tej obietnicy. W sierpniu z certyfikacji zrezygnowała już Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. Perspektywa braku drewna z certyfikatem zrównoważonego rozwoju to kolejny poważny cios dla branży meblarskiej, zwanej polską lokomotywą eksportową, która w obliczu nawarstwiających się problemów może gwałtownie wyhamować pociągając za sobą inne sektory polskiego rynku.

fot. stock.adobe.com

Międzynarodowa certyfikacja FSC to gwarancja odpowiedzialnej gospodarki leśnej, uwzgledniającej aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Zarówno polskie, jak i zagraniczne sklepy i hurtownie zazwyczaj wymagają od dostawców mebli, by ich produkty były certyfikowane właśnie w tym systemie. Dla firm meblarskich możliwość pozyskania surowca drzewnego posiadającego FSC jest więc kwestią przetrwania na coraz bardziej wymagającym rynku.

Niestety, coraz więcej Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych rozważa rezygnację z certyfikatu, mimo rozpaczliwych apeli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i innych organizacji branżowych, takich jak: Stowarzyszenie Papierników Polskich, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Programu Ogrodowego, Polski Komitet Narodowy EPAL, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego i Związek Polskie Okna i Drzwi.

Organizacjom wprawdzie udało się w lipcu uzyskać obietnicę Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, że certyfikacja będzie kontynuowana, jednak decyzja centrali okazała się mało znacząca dla regionalnych oddziałów. Już bowiem niecały miesiąc później, w sierpniu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podjęła decyzję o rezygnacji z FSC. W rezultacie wygląda na to, że losy ogromnego sektora rynku i polskiej gospodarki (branża meblarska odpowiada za ponad 2 proc. polskiego PKB i jest czwartym przemysłem w kraju pod względem wielkości zatrudnienia) zależą od arbitralnych decyzji lokalnych urzędników.

Działania regionalnych oddziałów Lasów Państwowych wywołały ogromne zaniepokojenie w branży meblarskiej, która ma i tak już wystarczająco dużo problemów. „Sytuacja, w jakiej znajduje się nasza branża jest bardzo trudna. Odczuwa ona coraz wyraźniej efekty spowolnienia gospodarczego. Średnie spadki zamówień sięgają już w niektórych przypadkach nawet 50 proc.  Nasze meble, ze względu na dynamiczne rosnące koszty, tracą swoją konkurencyjność na rynkach eksportowych. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na kolejną utratę klientów, spowodowaną tym, iż polska branża meblarska nie będzie miała dostępu do produktów z certyfikatem FSC” – napisał w liście wysłanym 25 sierpnia do Wiceminister Rozwoju i Technologii, Olgi Semeniuk, Prezes OIGPM, Jan Szynaka, prosząc ją o podjęcie działań przywracających certyfikację w Lasach Państwowych.

7 września w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbędą się kolejne wspólne rozmowy poświęcone certyfikacji gospodarki leśnej. Czy tym razem uda się skłonić Dyrekcje Regionalne LP do wykazania się większym patriotyzmem gospodarczym i czy polska lokomotywa eksportowa będzie mogła ruszyć dalej? O tym przekonamy się już wkrótce.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.