Spotkanie Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli z Wiceminister Rozwoju i Technologii

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, spotkał się 31 stycznia z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Olgą Semeniuk-Patkowską. Rozmowy, które miały miejsce w siedzibie firmy Szynaka Meble w Lubawie, dotyczyły trudnej sytuacji polskiej branży meblarskiej. Prezes zwrócił zarówno uwagę na trudności, z którymi borykają się wszyscy przedsiębiorcy (np. wzrost cen energii i kosztów pracy), jak i przybliżył specyfikę problemów dotyczących stricte branży meblarskiej.

Wśród poruszonych kwestii znalazły się postulaty przemysłu o zmiany w systemie sprzedaży drewna, które zatrzymałyby galopujący wzrost cen tego surowca, ograniczyłyby pośrednictwo w jego handlu oraz ukróciłyby eksport dotowanego drewna. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli – potwierdzając stanowisko polskiego sektora drzewnego – uważa, że drewno powinno być traktowane jako część krajowych zasobów strategicznych, z których powinny korzystać przede wszystkim firmy produkujące w Polsce i budujące tym samym siłę naszej gospodarki. Wskazał również na problem dotowanego certyfikatami CO2 spalania pełnowartościowego drewna przez sektor energetyczny, który winduje ceny tego surowca do poziomów poza zasięgiem producentów mebli. Przypomniał o apelu branży, by pełnowartościowe drewno było w pierwszej kolejności przeznaczane dla producentów, którzy generują miejsca pracy w Polsce, rozwijają naszą gospodarkę i zapewniają wpływy do budżetu państwa.

Jan Szynaka zwrócił również uwagę Olgi Semeniuk-Patkowskiej na to, że w sytuacji pogłębiających się problemów z dostępnością drewna, przydałyby się regulacje, dzięki którym polscy przedsiębiorcy mogliby korzystać z recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego w takim samym stopniu, jak firmy zachodnie. Chodzi m.in. o umożliwienie importowania odpadów drzewnych ze zgodami na przetwarzanie w UE i odzysku surowca, a także o przepisy, które precyzowałyby wykorzystanie pozostałości z produkcji płyt drewnopochodnych w energetyce.

W rozmowach poruszono też kwestię wygasającego w Lasach Państwowych certyfikatu prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC FM, który jest wymagany od polskich producentów mebli na międzynarodowych rynkach. Przeciągający się problem z porozumieniem w tej sprawie między Lasami Państwowymi a FSC powoduje utratę certyfikatów przez kolejne jednostki regionalne LP. Z kolei dla polskich producentów mebli brak certyfikowanego drewna oznacza utratę kontrahentów i możliwości dystrybucji produktów, a w rezultacie eliminację z rynku.

Wiceminister Rozwoju i Technologii – która jeszcze przed spotkaniem rozmawiała z odpowiednimi departamentami w sprawie drewna – wyraziła chęć pomocy, co daje branży nową nadzieję w trudnej walce z przytłaczającymi ją coraz bardziej problemami.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.