OTWARCIE NOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH WHIRLPOOL DLA ŁAŃCUCHA DOSTAW W ŁODZI

Nowe Centrum Usług Wspólnych dla Łańcucha Dostaw kieruje wszystkimi działaniami związanymi z planowaniem produkcji i logistyką produktów dla regionu EMEA.

Firma Whirlpool oficjalnie zainaugurowała dzisiaj działalność swojego nowego Centrum Usług Wspólnych dla Łańcucha Dostaw w Łodzi. W uroczystości wziął udział Gilles Morel, prezes Whirlpool EMEA.
Powstanie nowej struktury zostało poprzedzone szczegółową analizą operacji planowania i logistyki w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Głównym celem jest koncentracja na zapewnieniu standaryzacji i stabilności, w celu centralizacji procesu planowania i zarządzania popytem.

Polska jest jednym z najważniejszych krajów w regionie EMEA pod względem jakości i tempa rozwoju. Dlatego z punktu widzenia Whirlpool EMEA jest to optymalna, strategiczna lokalizacja dla Centrum Usług Wspólnych dla Łańcucha Dostaw. Ta decyzja biznesowa potwierdza znaczenie kraju dla naszej firmy i naszego zaufania do zespołu.

Luigi La Morgia, Wiceprezes ds. Zintegrowanego łańcucha dostaw Whirlpool EMEA

Nowa struktura firmy Whirlpool znajduje się w biurowcu Nowa Fabryczna, w którym znajduje się już otwarte w 2017 roku Centrum Usług Wspólnych dla Finansów Whirlpool EMEA. Centrum Usług Wspólnych dla Łańcucha Dostaw zatrudnia obecnie około 50 osób. Struktura, która obejmuje swym działaniem zróżnicowane kraje, stanowi grunt do budowania międzynarodowego zespołu i dalszego rozwoju w którym strategiczną rolę odgrywają specjaliści od uzupełniania zapasów oraz planiści materiałowi i rynkowi.

Możliwość pozyskania ambitnego i kreatywnego personelu, a także potencjał miasta oceniamy bardzo wysoko. Firma pragnie przyciągnąć najlepsze talenty lokalne i międzynarodowe, które umożliwią postępujący i zrównoważony rozwój łódzkiego Centrum Usług Wspólnych w przyszłości. Stawiamy również na partnerstwo z samorządem i uczelniami – zwłaszcza w zakresie praktyk studenckich. Zawsze szukamy osób o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, podejściu ukierunkowanym na rynek, silnych umiejętnościach analitycznych, duchu wygranej i orientacji na cele.

Zygmunt Łopalewski, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Whirlpool Company Polska

Firma ma już 20 lat ciągłości biznesowej w regionie łódzkim. Obecnie prowadzi działalność produkcyjną w nowej, bo otwartej w grudniu 2018 roku, fabryce suszarek oraz w zakładach wytwarzających kuchenki oraz komponenty plastikowe. Wraz z Centrum Usług Wspólnych dla Finansów oraz Łańcucha Dostaw zatrudnia w Łodzi około 2000 osób, dzięki czemu Spółka jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w regionie.