Lars Larsen Group znacząco zwiększa wpływy

Z zyskiem w wysokości 6,5 miliarda DKK przed opodatkowaniem, Lars Larsen Group zwiększył dochody o ponad 50 procent w ostatnim roku obrotowym.

Pomimo tego, że ograniczenia związane z pandemią stworzyły wyzwania dla wielu firm wchodzących w skład Lars Larsen Group, rok obrotowy 2020/21 zakończył się rekordowymi obrotem i zyskiem.

Obroty wzrosły do 39,1 miliarda DKK, podczas gdy zysk wyniósł 6,5 miliarda DKK przed opodatkowaniem.

Jest to wynik, z którego wszyscy nasi pracownicy mogą być dumni. Ostatni rok finansowy był okresem dynamicznym, w którym kluczowa była szybka adaptacja i koncentracja na długoterminowych celach – mówi prezes i dyrektor generalny Lars Larsen Group, Jesper Lund.

Duża liczba sukcesów

W ramach Lars Larsen Group, to JYSK nadal generuje największą część dochodu z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 4,5 miliarda DKK, ale Jesper Lund cieszy się z pozytywnego rozwoju wielu spółek grupy.

Dochód spółek należących do Lars Larsen Group, z wyłączeniem JYSK, zwiększył się znacząco z 64 milionów DKK do 393 milionów DKK, podczas gdy dochód z działalności inwestycyjnej Lars Larsen Group wzrósł z 449 milionów DKK do 1,6 miliarda DKK.

Chciałbym podkreślić wysiłek ponad 37 000 naszych pracowników w Grupie. Sukces jest w dużej mierze wynikiem ich ogromnego zaangażowania w nietypowych warunkach pracy. Dlatego też cieszę się, że w ciągu ostatniego roku obrotowego udało nam się zwiększyć liczbę pracowników o około 2000 nowych osób – mówi Jesper Lund.

Duże inwestycje

Wrosła nie tylko liczba pracowników.

Bowiem wzrosła również liczba spółek w Grupie Lars Larsen. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Lars Larsen Group przejął udziały w SOFACOMPANY, Sängjätten, Sengetid.dk, Theca i Melex, a także 41 procent udziałów w Formuepleje.

Dodatkowo, Lars Larsen Group zainwestowała 2,6 miliarda DKK w działalność spółek należących już do Grupy.

To, że chcemy opierać nasz wzrost i rozwój na rozwoju społeczności w których funkcjonujemy, jest fundamentalną wartością Lars Larsen Group. Dlatego też nie zwiększaliśmy zysku poprzez oszczędności. Wręcz przeciwnie, zainwestowaliśmy więcej niż kiedykolwiek z korzyścią zarówno dla Lars Larsen Group, jak i otaczającej społeczności – mówi Jesper Lund.

Większe kwoty zapłaconych podatków

Dobry wynik finansowy oznacza, że na zapłatę podatku dochodowego przeznaczono 1,3 mld DKK, co odpowiada stawce podatku 20,6 proc.

Całkowity koszt podatków wzrósł, ponieważ wyniki były bardzo dobre. Dla nas jest to powód do dumy i satysfakcji, że Lars Larsen Group wnosi znaczący wkład  w gospodarki krajów, w których jesteśmy obecni. Dzieje się tak między innymi poprzez płatności podatków dochodowych, jaki i płatności podatków związanych z naszymi pracownikami oraz wielu innych – mówi Jesper Lund.